• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กสายตาสั้น

อาจเกิดจากการนอนไม่หลับในห้องที่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าในเวลากลางคืน อาจมีแสงสว่าง “ที่ไม่มีรูปแบบ” ผ่านผนังตาของเด็กเข้าไปมีผลต่อจอรับภาพของตาเด็ก

สายตาสั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเหมือนกันในเด็กและวัยรุ่น และทำท่าว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในอังกฤษพบว่า หนุ่มวัยรุ่นมีสายตาสั้นถึงร้อยละ 16 (สำรวจตอนเกณฑ์ทหาร) ส่วนในอเมริกาพบว่า จากการสำรวจคนอายุ 12-54 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2526 มีสายตาสั้นถึงร้อยละ 25

ทำไมเด็กจึงสายตาสั้น?
เด็กเกิดใหม่จะมีสายตายาวกว่าปกติ แต่พอโตขึ้นก็จะกลับเป็นปกติ เด็กที่สายตาสั้นมักจะเริ่มเป็นตอนเมื่อเข้าโรงเรียน สาเหตุอาจมีได้หลายอย่าง เช่น ใช้สายตาอ่านหนังสือมากเกินไป แต่เรื่องนี้คงไม่ใช่เหตุปัจจัยอย่างเดียว เพราะคนที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนและไม่เคยอ่านหนังสือก็มีสายตาสั้นได้เหมือนกัน

การวิจัยเรื่องนี้พบว่า น่าจะเป็นเหตุส่งเสริมเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าตัวหนังสือที่เด็กอ่านเล็กเกินไป ไม่ค่อยมีรูปภาพหรือสี หรือหนังสือที่เด็กอ่านมีหน้าและขอบว่างๆกว้างเกินไป เหล่านี้ทำให้เซลล์ประสาทที่จอรับภาพในลูกตาซึ่งมีหน้าที่ “อ่าน” ต้องทำงานมากจนล้า และเสื่อมหน้าที่ซึ่งอาจทำให้สายตาสั้นได้

เหตุปัจจัยอีกอย่างคือ เขาพบว่าสายตาสั้นนี้เป็นกรรมพันธุ์ได้

มีงานวิจัยระยะหลังพบว่า แสงสว่างที่ไม่มีรูปแบบที่ผ่านเข้าจอรับภาพอาจทำให้เด็กสายตาสั้นได้ การทดลองในลูกลิง โดยปิดตาอยู่นานๆ ทำให้ลิงสายตาสั้นได้ เพราะแสงสว่างที่ผ่านหนังตา (หนังตาจะโปร่งแสงได้ ดังนั้นแสงสว่างจะผ่านเข้าไปในลูกตาได้) ที่ปิดนี้จะมีลักษณะไม่มีรูปแบบ

เขาประยุกต์ผลการทดลองนี้มาอธิบายในคนว่า เด็กที่นอนหลับในห้องนอนที่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าในเวลากลางคืนนั้น อาจมีแสงสว่าง “ที่ไม่มีรูปแบบ” ดังกล่าว ผ่านผนังตาเด็ก (ซึ่งโปร่งแสง) เข้าไปมีผลต่อจอรับภาพของตาเด็ก แล้วอาจเป็นเหตุปัจจัยทำให้เด็กสายตาสั้นก็เป็นได้
 

ข้อมูลสื่อ

105-004-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 105
มกราคม 2531
ผศ.นพ.สาธิต วรรณแสง