• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กเกิดใหม่ดูดนมขวดแล้วไม่กลับมาดูดนมแม่

หมอชาวบ้านฉบับนี้อาจารย์วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขียนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คุณหมอวีระพงษ์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ และกำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่จะเป็นโรคน้อยกว่าเด็กที่เลี้ยงด้วยนมสัตว์ และจะมีพัฒนาการทางสมองและทางอารมณ์ได้ดีกว่า เพราะการที่ได้รับสัมผัสจากแม่ การที่เห็นแม่ การที่แม่คุยด้วย จะกระตุ้นให้เซลล์สมองแตกกิ่งก้านสาขา ทำให้ฉลาด เรียนรู้อะไรได้ง่าย มีเหตุมีผล

ข้อสำคัญอย่าให้เด็กเกิดใหม่หลุดไปดูดนมขวด เพราะจะกลับมาดูดนมแม่ไม่ได้
หัวนมขวดกับหัวนมแม่ไม่เหมือนกัน เมื่อเด็กเริ่มดูดนมขวดก่อน เมื่อเริ่มดูดนมแม่อาจไม่ยอมดูด การที่จะไปเริ่มนมขวดก่อนอาจเกิดขึ้นเพราะบริษัทเอานมมาแจกฟรี ให้ทดลองเป็นตัวอย่าง หรือแม่สงสารลูก วันแรกๆนมแม่ยังไม่ออกกลัวลูกหิวเลยให้ดูดนมขวดเด็กเลยติดนมขวด กลับมากินนมแม่ไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ต้องกลัวเด็กหิวหรือตายที่นมแม่ยังไม่ออกในวันสองวันแรก ควรจะให้เด็กดูดนมแม่ไว้เรื่อย ถึงนมยังไม่ออกก็อย่าให้ดูดนมขวด

เรื่องพัฒนาการของเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องการความเข้าใจของพ่อแม่ แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องอื่น เรามีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 1 ล้านคน 5 ปีก็ 5 ล้านคน วัยเด็กเล็กตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุ 3-4 ขวบ เป็นช่วงที่สมองกำลังงอกงามและเกิดรากฐานทางจิตใจซึ่งประกอบด้วยปัญญาและอารมณ์ เด็กจะฉลาดหรือโง่ เห็นแก่ตัว หรือเห็นแก่ผู้อื่น เป็นคนมีความสุขหรือความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้

ถ้าสนใจเฉพาะเรื่องเงินๆทองๆ แต่ไม่สนใจคุณภาพของเด็ก เราจะต้องเสียใจ ทั้งในระดับครอบครัวและระดับประเทศ

ข้อมูลสื่อ

106-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 106
กุมภาพันธ์ 2531
ศ.นพ.ประเวศ วะสี