• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นมไหนใครว่าแน่ นมแม่ซิแน่กว่าใคร

“นมไหนใครว่าแน่ นมแม่ซิแน่กว่าใคร”

สมัยนี้ วิวัฒนาการทางด้านอาหารของเด็กได้พัฒนาการก้าวหน้าไปไกลโดยเฉพาะในวงการ นมกระป๋อง หรือนมสัตว์ซึ่งได้รับความนิยมจากบรรดาคุณแม่ทั้งหลายในอันที่จะนำมาเลี้ยงลูกของตนเองและประกอบกับผู้หญิงเราจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้มาช่วยค่ำจุนครอบครัวของตน เพราะจะรอให้ฝ่ายชายหาเลี้ยงเพียงคนเดียวก็ไม่พอกินแน่ ดังนั้นในการที่แม่จะให้นมของตนเองแก่ลูก จึงได้รับความนิยมลดน้อยลงไป เพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงหันมาใช้นมกระป๋องเลี้ยงลูกแทน เพราะให้ความสะดวกสบายได้มากกว่า ซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้ว นมแม่ยังคงคุณค่าและให้ประโยชน์เหนือกว่านมสัตว์หลายเท่านัก และสมควรที่คุณแม่ทั้งหลายจะให้นมตนเองแก่ลูกของตนอย่างน้อยๆ ก็ในช่วงระยะ 3-6 เดือนแรกทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของลูกตนเอง

คุณค่าที่เห็นได้ชัดของนมแม่ ก็คือ คุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะนมน้ำเหลืองที่ออกมาในระยะ 2-4 วันแรก มีโปรตีน เกลือแร่สูง มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และให้ภูมิคุ้มกันโรคอย่างดียิ่งแก่เด็กอีกด้วย ทำให้เด็กไม่เป็นโรคต่างๆ ได้ง่ายเหมือนเด็กที่กินนมกระป๋อง

นมแม่ให้ความสะดวกแก่ลูกอย่างดียิ่ง เรียกว่าหิวเมื่อไรก็กินในทันที สะอาดและปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาชง หรือถ้ารักษาความสะอาดในการชงไม่ดีพอ จะทำให้ลูกท้องเสียได้ง่าย

ส่วนในแง่ของการประหยัดเงิน นมแม่ไม่ต้องเสียเงินซื้อหาแต่อย่างใด เพราะมีพร้อมอยู่แล้วส่วนนมกระป๋องนั้น แม่จะต้องควักเงินในกระเป๋าซื้ออย่างน้อยๆ ถ้าแม่ให้นมตนเองแก่ลูกในระยะ 6 เดือนแรกก็จะประหยัดเงินที่จะต้องซื้อนมกระป๋องไปได้อีกมากทีเดียวทั้งยังเป็นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

การที่แม่ให้นมลูกเองนั้น ยังเป็นการช่วยกระชับความสำพันธ์ระหว่างแม่และลูกได้เป็นอย่างดี

จากสัมผัสอ้อมกอดของแม่ ทำให้ลูกมีความรู้สึกอบอุ่น มีความรักต่อแม่ ส่วนตัวแม่เองก็มีความสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างแม่และลูกได้

นมแม่ยังให้คุณประโยชน์ในด้านการคุมกำเนิดแก่ตัวแม่ ช่วยชะลอระยะการตั้งท้องให้ห่างออกไป ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างให้นมลูกนี้ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนออกมากระตุ้นการผลิตน้ำนม ทำให้การผสมกันระหว่างเชื้ออสุจิของฝ่ายชายกับไข่ของฝ่ายหญิงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ การตั้งท้องจึงไม่เกิดขึ้นในระหว่างให้นมลูก นอกจากนี้การให้นมแม่ยังเป็นการยับยั้งการสุกของไข่ เนื่องจากการที่ลูกดูดนม จะทำให้มดลูกบีบตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่มีประจำเดือนจนกว่าแม่จะหย่านมลูกแล้ว ประจำเดือนจึงจะมาเป็นปกติ ดังนั้นจึงนับได้ว่า การให้นมลูกจะช่วยไม่ให้ท้อง โดยไม่ต้องใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ เลย วิธีนี้จึงเป็นวิธีคุมกำเนิดโดยธรรมชาติ ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนในด้านผลดีในด้านคุณภาพนั้น จากการที่ลูกดูดนม แม่จะช่วยกระตุ้นมดลูกให้บีบตัว จึงทำให้ภายหลังภายหลังคลอดหดตัวกลับเข้าสู่สภาพเดิมเร็วขึ้น และได้พบว่าแม่ที่ให้นมลูกจะเป็นมะเร็งที่เต้านมน้อยกว่าแม่ที่ให้นมผสมแก่ลูก ทั้งนี้เพราะการสร้างน้ำนม และการบีบรัดตัวของถุงน้ำนม จะทำให้มีการยืดหยุ่นของเซลล์เต้านมโดยสม่ำเสมอจึงทำให้โอกาสที่จะเป็นมะเร็งที่เต้านมนั้นน้อยลง

สาเหตุที่แม่ทั้งหลายในปัจจุบันเปลี่ยนค่านิยมจากการเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองไปใช้นมกระป๋องแทนนั้น นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการที่แม่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านแล้วยังมีความเชื่อหรือความนิยมที่ว่าน้ำนมตนเองไม่ดีพอที่จะเลี้ยงลูกซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่ง นอกจากนี้แม่บางรายเกิดความกลัวว่า ถ้าให้นมลูกแล้ว กลัวว่าหน้าแกจะเสียทรง ซึ่งความจริงแล้วการที่ให้ลูกดูดนมนั้นแทนที่จะทำให้เสียทรงกลับจะช่วยให้ทรงดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย เพราะการให้นมลูกจะเป็นการช่วยลดไขมัน ช่วยให้รูปร่างดีขึ้นภายหลังคลอด ดังนั้นความกลัวในเรื่องเสียรูปทรงจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรวิตกอย่างยิ่ง

ดังนั้น การให้นมลูกด้วยนมของแม่เองนั้น จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน และปฏิบัติกันต่อไปเรื่อยๆ เพราะจะให้ผลดีทั้งแก่ตัวแม่ และตัวลูกด้วยในทุก ๆ ด้านเพราะไม่ต้องเสียอะไรเลย แต่กลับได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าต่อสุขภาพของทั้งแม่และลูก หรือความประหยัดในทุกๆ ด้าน ซึ่งแม้จะเป็นในระยะ 6 เดือน ก็นับว่ามากมายทีเดียว และข้อสำคัญที่ทุกท่านควรจำไว้ ก็คือ “นมคนย่อมมีคุณค่าเหนือกว่านมสัตว์”

ข้อมูลสื่อ

4-020
นิตยสารหมอชาวบ้าน 4
สิงหาคม 2522
มีชัยซะอย่าง
มีชัย วีระไวทยะ