• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บัญญัติ 6 ประการ สำหรับรักษาตัวเราให้ฟิต

เราจะเอาความฟิตฝากไว้ในธนาคารไม่ได้ แต่ต้องนำออกมาใช้และปรับปรุงอยู่เสมอ เพราะความฟิตนั้นมีผลชั่วคราว ต้องได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอ

นักกีฬาแห่งนครเดลฟิอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศกรีซโบราณยึดหลักสำคัญไว้เสมอว่า ไม่ทำอะไรให้มากเกินไป

เราควรจำไว้เสมอว่า เราจะเอาความฟิตฝากไว้ในธนาคารไม่ได้ แต่ต้องนำเอาออกมาใช้และปรับปรุงอยู่เสมอ เพราะความฟิตนั้นมีผลชั่วคราว เราต้องได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอ

นายแพทย์ยอร์ช ชีแฮน ได้บรรยายไว้เร็วๆนี้ ที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงของราชนาวีอเมริกันที่นิวพอร์ต เกาะโรด สหรัฐอเมริกา ท่านยึดบัญญัติ 6 ประการไว้เพื่อรักษาตัวให้ฟิตอยู่เสมอ ดังนี้
1. กินอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางอาหารสูง
2. อย่ากินระหว่างมื้ออาหาร (กินจุบจิบ)
3. รักษาน้ำหนักตัวให้พอเหมาะและคงที่ หรือควรจะมีน้ำหนักตัวเท่ากับเมื่อตอนอายุ 20
4. งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงภาวะมลพิษทุกอย่าง
5. นอนให้เพียงพอแต่ละคืน
6. ออกกำลังกายให้เหมาะสมและสม่ำเสมอ ข้อนี้เป็นปัญหาที่ทำให้อีก 5 ข้อใช้ได้ผล และดำเนินไปด้วยดี

ข้อมูลสื่อ

107-004-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 107
มีนาคม 2531
พ.ต.นพ.สุพจน์ ขวัญมิตร