• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แก้การกินไม่เป็น

แก้การกินไม่เป็น

 

 


เรื่องการกินอาหารให้ถูกต้อง จนได้รับอาหารพอเพียงกับที่ร่างกายต้องการนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าทุกคนกินเป็นก็จะมีร่างกายแข็งแรง
เรื่องการกินอาหารดูๆเหมือนง่าย แต่จริงๆแล้วสลับซับซ้อนมาก เพราะการกินอาหารนั้นขึ้นกับการมีอาหารประเภทต่างๆ รสชาติของอาหาร นิสัยการกิน วัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อถือต่างๆ ซึ่งมีแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตลอดจนแตกต่างกันไปในระดับบุคคลอีกด้วย
อาหารและโภชนาการมีความสำคัญที่จะทำให้คนเรามีร่างกายและสติปัญญาอยู่ในระดับต่างๆ เพราะคนที่ขาดอาหาร เจ็บป่วยบ่อย และถ้าขาดต่อเนื่องตั้งแต่เล็กๆ ก็คงเชื่อได้ว่าคนคนนั้นก็จะมีสติปัญญาดีได้ยาก

สมองคนเราเติบโตค่อนข้างไวมาก เซลล์ของสมองจะแบ่งตัวมากในช่วงตั้งแต่ 3 เดือน ก่อนคลอดไปจนถึงระยะ 1 ปีหลังคลอด แล้วเติบโตค่อนข้างเร็วไปจนถึงอายุ 4 ปี หลังจากนั้นสมองโตน้อยมาก
เมื่อคิดไปแล้ว ใครก็ตามที่ได้ดิบได้ดีต้องยกความดีให้แม่ เป็นพระคุณของแม่
แม่ที่ขณะตั้งท้องมีความตั้งใจที่จะบำรุงครรภ์ กินอาหารเผื่อตัวเอง เผื่อลูก และเมื่อคลอดออกมาก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้ดี ให้ทั้งอาหารกายและอาหารใจ อบรมให้เป็นคนดี สิ่งเหล่านี้คือทั้งหมดเป็นพื้นฐานของชีวิตจริงๆ

ถ้าพ่อแม่หรือแม่ เลี้ยงดูมาดี ให้การกินอาหารถูกต้อง เชื่อว่าคนคนนั้นจะอยู่ระดับปริ่มน้ำ หรือเหนือน้ำ ซึ่งพร้อมที่จะรับแสงแดดหรือธรรมะและความรู้ต่างๆถ้าแม่ตอนท้องก็ไม่ค่อยเต็มใจท้อง ก็ไม่อยากจะดูแล อดๆออมๆ กินก็ไม่ค่อยกิน เด็กที่เกิดมาตัวเล็ก พอเลี้ยงดูก็เลี้ยงแบบทิ้งๆขว้างๆ ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงไปทำไม จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ เด็กก็แย่เหมือนบัวอยู่ในโคลน
ฉะนั้นปัญหาหลักจึงอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไร จึงส่งเสริมภาวะโภชนาการหรือส่งเสริมสุขภาพกายของคนไทยให้ดีขึ้น ทุกท่านมีส่วนช่วยและมีบทบาทสำคัญมาก

เมื่อเกิดปัญหาจากการกินอาหารไม่เป็น มีทุพโภชนาการ คุณภาพทางกายของคนก็ไม่ดี คุณภาพสมองก็ไม่ดี ความพร้อมที่จะกลายเป็นคนเฉลียวฉลาดก็มีน้อย ทุพโภชนาการพอสรุปได้คือ
1. กินไม่เป็น
2. ไม่มีจะกิน ความยากจน
3. การเจ็บป่วย
สาเหตุทั้ง 3 อย่างนี้ มักจะพัวพันและเกี่ยวเนื่องกันเป็นวงจร ทำให้ภาวะโภชนาการแย่ลงไปอีกถ้าไม่ได้รับการแก้ไข สำหรับตอนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเรื่อง การกินไม่เป็นก่อน เรื่องการกินเป็นนั้นควรจะต้องทำให้ถูกต้องตลอดเวลา ตลอดช่วงอายุต่างๆของคนดังนี้

การกินให้เป็นของคนทั่วๆไป ควรมีหลักง่ายๆว่า
ก. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เป็นประจำทุกๆวัน เช่น กินข้าว และกับข้าว ซึ่งประกอบด้วยไข่ ถั่ว เนื้อสัตว์ และผักต่างๆ และมีการใช้น้ำมันในการปรุงอาหารพอสมควร
นอกจากนี้ก็มีการกินอาหารพวกผลไม้ตามฤดูกาลด้วย เช่น มะละกอสุก สับปะรด ส้ม กล้วย เป็นต้น
ถ้าเป็นเด็กโตก็ควรส่งเสริมให้มีการดื่มนมเป็นนิสัยด้วย จะเป็นนมถั่วเหลือง หรือนมวัวสดก็ได้,

ข. กินอาหารให้อิ่มพอประมาณ
ไม่ควรกินอาหารอิ่มมากจนเกิดความอึดอัด ควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน และระหว่างที่กินอาหารนั้นไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไป เพราะจะทำให้แน่นท้องและกินอาหารได้น้อยลง

ค. กินอาหารที่สะอาด
สะอาดในที่นี้หมายถึงอาหารที่ไม่มีเชื้อโรคอันจะทำให้เกิดท้องเสียหรือมีพยาธิตามมา
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะประเทศไทยยังมีปัญหาโรคท้องเสียและพยาธิต่างๆมาก ส่วนใหญ่ก็เกิดจากกินอาหารไม่สะอาดนั่นเอง นอกจากนี้อาหารที่ไม่สะอาดมีสารพิษต่างๆ เจือปนมาด้วยก็ได้
อาหารพวกผักต่างๆควรล้างให้สะอาด ผลไม้ก็ควรเก็บและดูแลให้สะอาด
สำหรับเนื้อสัตว์ ควรจะทำให้สุกก่อนกิน อาหารสุกๆดิบๆ เช่น ก้อยปลาจะนำมาซึ่งพยาธิใบไม้ในตับ และอาหารพวกแหนมก็จะนำมาซึ่งพยาธิในกล้ามเนื้อ

ปัญหาพยาธิใบไม้ในตับอันเกิดจากการกินปลาดิบของคนอีสานนั้นพบว่าเป็นกันมาก ทำให้เกิดตับโต ท่อน้ำดีอุดตัน เกิดมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง และถ้าเป็นนานๆก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งของตับได้ ปลาดิบนอกจากจะมีพยาธิใบไม้ในตับแล้ว ยังมีพยาธิตัวจี๊ด ซึ่งถ้าไปที่ตาก็จะทำให้ตาบอดได้
นอกจากกินอาหารให้เหมาะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อาหารให้เต็มที่และทำให้ร่างกายแข็งแกร่งอยู่เสมอ ควรจะมีการออกกำลังกายด้วยการออกกำลังกายจะทำให้เลือดไหลเวียน ไม่เกิดมีการอุดตันของหลอดเลือด

ถ้าเป็นฆราวาสก็อาจออกกำลังโดยการวิ่ง การเล่นกีฬาต่างๆ เช่น กระโดดเชือก หรือจะออกกำลังกายโดยได้ผลประโยชน์ก็ดีคือ การปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ และการดูแลต้นไม้
สำหรับพระก็อาจออกกำลังกายโดยการเดินจงกลม เดินบิณฑบาต เดินตรวจวัด กวาดวัด ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชา จัดห้องพระไตรปิฎก เหล่านี้ล้วนเป็นการออกกำลังกายทั้งสิ้น


                                                                                                                             (อ่านต่อฉบับหน้า)
 

ข้อมูลสื่อ

86-016
นิตยสารหมอชาวบ้าน 86
มิถุนายน 2529
กินถูก...ถูก
ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์