• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นิ้วเน่าเพราะเบาหวาน

นิ้วเน่าเพราะเบาหวาน

 

 

           

             " นิ้วดำเพราะขาดเลือดไปเลี้ยง "                " นิ้วชี้เฉาดำ นิ้วหัวแม่มือด้วน " 

 

 

คนที่เป็นเบาหวาน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจังหรือปล่อยปละละเลย นานปีเข้าหลอดเลือดต่างๆจะเกิดการตีบตันไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย ทำให้กลายเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต หรือไตพิการ

รวมทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าก็ขาดเลือดไปเลี้ยงเช่นกัน ทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้า ในที่สุดจะเฉาดำและหลุดขาดไป บางคนอาจอักเสบลุกลามใหญ่โตจนต้องตัดขาทิ้งเพื่อรักษาชีวิตไว้
เบาหวานจึงเป็นเหมือนระเบิดเวลา

ทางที่ดีเมื่อรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานควรติดต่อรักษากับแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างจริงจังตลอดไป หากสามารถควบคุมให้น้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ ก็รับรองได้ว่าจะมีชีวิตเป็นปกติสุข ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งสามารถรักษาแขนขาให้อยู่รอดได้
 

ข้อมูลสื่อ

96-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 96
เมษายน 2530
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ