• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาคลอแรมเฟนิคอล

ยาคลอแรมเฟนิคอล

ยาปฏิชีวนะคลอแรมเฟนิคอล เป็นยาฆ่าเชื้อที่ดี โดยเฉพาะสำหรับเชื้อไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) และราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับยาปฏิชีวนะตัวอื่นๆ

ยานี้นำออกขายในตลาดเมื่อปีพ.ศ.2491 หลังจากนั้น 1-2 ปี ปรากฏว่ามีผู้เป็นโรคโลหิตจาง เนื่องจากไขกระดูกฝ่อ อันเป็นโรคร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตได้ง่ายเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดสังเกต การศึกษาต่อมาทำให้ทราบว่ายาคลอแรมเฟนิคอลมีผลร้ายต่อระบบสร้างเม็ดเลือดในผู้ป่วยบางคน (ประมาณ 1 ใน 2 หมื่นหรือ 3 หมื่นคนที่ได้รับยา) ในสหรัฐอเมริกามีความหวาดกลัวยานี้กันมาก เคยมีคดีขึ้นศาลและบริษัทผู้ผลิตต้องจ่ายเงินเป็นล้านให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ยานี้ยังมีที่ใช้ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อรุนแรงที่ยาปฏิชีวนะตัวอื่นใช้ไม่ได้ผล แต่คงจะไม่เป็นการถูกต้องแน่ ที่ถ้าเป็นไข้เจ็บคอก็ไปซื้อยาคลอแรมเฟนิคอลมากินกันให้เกร่อ หรือทำเป็นขวดให้เด็กดูดกันได้ง่ายๆ

อย่าทำของดีให้เสีย หรือทำให้ชีวิตของคนอื่นต้องล่วงไป เพราะเห็นแก่ได้

 

ข้อมูลสื่อ

95-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 95
มีนาคม 2530
ศ.นพ.ประเวศ วะสี