• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพ็ปสเมียร์ / ตรวจมะเร็งระยะแรก

แพ็ปสเมียร์ / ตรวจมะเร็งระยะแรก

มะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าตรวจพบระยะแรก”

“ที่นี่มีบริการตรวจมะเร็งระยะแรก”

“สตรีอายุเกิน 25 ปี ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีแพ็ปสเมียร์ปีละครั้ง”

คุณผู้อ่านอาจคุ้นเคยกับข้อแนะนำทำนองนี้มาบ้างแล้ว หรือไม่บางคนก็อาจเคยไปรับบริการตรวจมะเร็งระยะเริ่มแรกจากโรงพยาบาลหรือสถาบันมะเร็งมาแล้วก็ได้

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันโรคร้ายชนิดนี้ได้กลายเป็นสาเหตุการตายของคนไทยที่สำคัญสาเหตุหนึ่ง จนเป็นที่รู้จักกันว่าถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเมื่อไหร่ ก็เตรียมตัวตายได้เมื่อนั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเมื่อเริ่มก่อตัวที่จุดหนึ่งจุดใดของร่างกายแล้ว สามารถลุกลามได้รวดเร็วและแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกาย

โดยทั่วไปกว่าคนไข้จะมีอาการผิดปกติอย่างชัดๆ (เช่น น้ำหนักลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีเลือดออกผิดปกติ ไอเรื้อรัง อาเจียนเรื้อรัง มีก้อนโต) ก็แสดงว่าโรคนี้ได้ลุกลามอยู่ในระยะท้ายๆ ซึ่งสายเกินกว่าจะเยียวยาได้เสียแล้ว ถ้าจะรักษาให้หายขาดได้ ต้องตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่มันก่อตัว ซึ่งย่อมหมายความว่า ต้องตรวจพบตั้งแต่ระยะที่คนไข้ยังรู้สึกสบายดี (ไม่มีอาการแต่อย่างไร) เรียกว่า การตรวจมะเร็งระยะแรก

ในปัจจุบันมีมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถตรวจพบในระยะแรกเริ่ม ได้แก่

มะเร็งเต้านม ซึ่งพบมากในผู้หญิง สามารถตรวจพบด้วยการหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำ

มะเร็งปากมดลูก ก็สามารถตรวจด้วยการทำแพ็ปสเมียร์ (Papsmear) คือ การขูดเอาเซลล์บริเวณปากมดลูกไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง (ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งจะพบว่า มีรูปร่างหน้าตาผิดไปจากเซลล์ปกติ)ที่เรียกว่าแพ็ปสเมียร์ก็เพราะว่าการตรวจวิธีนี้ค้นพบโดยนายแพทย์พาพานิโคเลา (Dr.Papanicolaou) จึงเรียกชื่อย่อว่า Pap เพื่อเป็นเกียรติแก่นายแพทย์ผู้นี้

คุณผู้หญิงอย่าลืมหมั่นตรวจมะเร็ง 2 ชนิด

มะเร็งเต้านมต้องอาศัยการตรวจด้วยตนเองส่วนมะเร็งปากมดลูกต้องไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทำแพ็ปสเมียร์ปีละครั้งส่วนคุณผู้ชายนับว่าโชคร้ายสักหน่อย เนื่องจากมะเร็งที่เป็นกันมากได้แก่ มะเร็งปอดและมะเร็งตับนั้นยังไม่มีวิธีการตรวจพบระยะเริ่มแรกที่ได้ผล

คุณผู้หญิงเมื่อมีโอกาสที่ดีกว่าผู้ชายในเรื่องมะเร็ง ก็อย่าสละสิทธิ์เสียล่ะครับ!

 

ข้อมูลสื่อ

92-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 92
ธันวาคม 2529
พูดจาภาษาหมอ
ภาษิต ประชาเวช