• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พลังสตรีกับการสร้างสุขภาวะ

ผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกัน ฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเทอโรนกระตุ้นให้ผู้ชายโลดแล่นไปและรุนแรง

ฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนเตรียมให้ผู้หญิงมีธรรมชาติของความเป็นแม่ คือปกป้องคุ้มครอง อะไรที่ยิ่งใหญ่และปกป้องคุ้มครองจึงมีธรรมชาติเป็นแม่

มีคำเรียกขานว่า พระแม่ธรรมชาติ (mother nature) พระแม่ธรณี (mother earth) พระแม่คงคา แม้แต่บางทีเป็นเพศชายยังเรียกว่าแม่ก็มี เช่น แม่ทัพ

แม่ที่ไหนๆ ในโลกก็รักลูกอย่างสุดจิตสุดใจทั้งสิ้น ไม่มีความรักอะไรระหว่างมนุษย์ที่บริสุทธิ์และทรงพลังเท่าความรักที่แม่มีต่อลูก ความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูกช่วยกระตุ้นการเติบโตของสมองส่วนหน้าของลูก สมองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเหตุและความดีงาม ถ้าแม่มีความวิตกกังวล ความไม่มั่นคงและความกลัวจะไปกระตุ้นสมองส่วนหลังซึ่งเป็นสมองสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งเกี่ยวกับการต่อสู้และการทำร้ายกัน

ฉะนั้น การที่พลเมืองของเราจะเป็นคนมีเหตุผล มีความดีงาม แม่จะต้องอยู่ในสภาพที่มีความพอเพียง มีจิตใจสงบ ไม่ตกอยู่ในสภาวะปากกัดตีนถีบ วิตกกังวล ขาดความมั่นคง นโยบายของประเทศและสังคมจะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลให้แม่ทุกคนมีความมั่นคง จะเอาแต่เงินเป็นตัวตั้งแล้วทอดทิ้งกันไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล) ทุก อบต. ควรจะต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าทุกครอบครัวมีสัมมาชีพ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต แล้วคนในตำบลของท่านจะเกิดมาพร้อมที่จะเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และเป็นคนมีความสุข

แต่ละชุมชนควรมีพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน พยาบาลของชุมชนที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์จะช่วยเด็ก ช่วยแม่ ช่วยคนแก่ และทุกคนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้ พยาบาลของชุมชนเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่สุขภาวะของคนทั้งมวลในชุมชน และเราอยู่ในฐานะที่จะผลิตพยาบาลของชุมชนสำหรับทุกชุมชนทั่วประเทศได้

ข้อมูลสื่อ

352-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 352
สิงหาคม 2551
ศ.นพ.ประเวศ วะสี