• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้ปวดข้อมือ

อาการปวดข้อมือมักจะเกิดกับผู้ที่ต้องใช้ข้อมือในการทำงานหรือเล่นกีฬาเป็นประจำ เช่นยกของหนัก ใช้คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการนวด

เวลาที่ผมไปทำการสอนให้กับนักเรียนที่เข้ามาเรียนการนวด ทุกชั้นเรียนมักจะมีคนบ่นว่าปวดข้อมือ เพราะผู้นวดต้องมีการบีบเกร็ง และยกข้อมืออยู่ตลอดเวลา

อาการปวดข้อมือนี้ บางคนจะเป็นน้อย แต่บางคนที่มีอาการมากอาจจะถึงขั้นถือของหนักๆ ไม่ได้เลย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน

ผมจึงมักจะแนะนำให้ผู้ที่มีอาการปวดข้อมือ ใช้ท่าดัดตนแก้ปวดข้อมือที่ผมเขียนมานี้เป็นประจำ อาการปวดจะทุเลาลงไปได้ 
                           

ข้อมูลสื่อ

354-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 354
ตุลาคม 2551
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี