• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้ปวดประจำเดือน

โลกใบนี้สร้างบททดสอบความแข็งแกร่งของมนุษย์ให้หลายต่อหลายประการ โรคภัยไข้เจ็บและอาการเจ็บป่วยก็ดู จะเป็นหนึ่งในบททดสอบสุดหินที่กล่าวมา

อาการเจ็บป่วยมีด้วยกันหลายสาเหตุ หลายประการ มีทั้งที่เกิดได้ในทั้งชายและหญิง หรือเพียงเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น

ความทุกข์ทรมานของผู้หญิงอย่างหนึ่งที่ผู้ชายไม่อาจล่วงรู้ได้ นอกจากอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงในการคลอดบุตรแล้ว ก็เห็นจะเป็นอาการปวดประจำเดือนที่จะเกิดขึ้นสร้างทั้งความรำคาญและความ ทรมานในทุกเดือนแก่คุณผู้หญิงทั้งหลาย

ผู้เขียนจึงอยากที่จะนำเสนอ "ท่าดัดตนแก้ปวดประจำเดือน" ซึ่งเป็นท่าที่ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
 
 

ข้อมูลสื่อ

355-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 355
พฤศจิกายน 2551
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี