• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กป่วยเรื้อรัง

แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล กุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัด "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องใช้เวลานานในการรักษา หรือรักษาไม่หายขาด โดยผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามารักษาจะมีหลายโรค เช่น ป่วยเป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ

ผู้ป่วยเหล่านี้นอกจากจะต้องทำการรักษาทางร่างกายแล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเยียวยาด้านสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีปัญหาอื่นๆอีก ทั้งนี้เด็กที่ป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการมารับการรักษาพยาบาล ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัดตั้ง "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง" ขึ้นมา เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรังเหล่านี้อย่างครบวงจร

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์และหน่วยจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการรักษา

โดยสามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง รพ.จุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 045-508173-2 พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินและแบบฟอร์มการแสดงความจำนงร่วมบริจาคนี้ แนบมาด้วยที่สำนักงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึก สก.ชั้น 12 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ โทรสาร 0-2256-4000 ต่อ 3332

ข้อมูลสื่อ

356-006-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 356
ธันวาคม 2551
กองบรรณาธิการ