• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้ลมไหล่ขัด

บ่อยครั้งที่มีผู้ป่วยมาหาผมด้วยอาการปวดหัวไหล่ หรือไหล่ขัด มักจะมีอาการปวดที่หัวไหล่ ไม่สามารถยกแขนขึ้นเหนือศีรษะให้สุดได้ พอยกแขนขึ้นสูงจะมีอาการปวดที่หัวไหล่ทันที

อาการไหล่ขัดนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการขยับกายผิดจังหวะในชีวิตประจำวัน บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะ แม้ว่าอาการไหล่ขัดจะไม่สร้างความเจ็บปวดมากมาย แต่ก็ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ

ดังนั้น ผมจึงเขียนท่าดัดตนแก้ลมไหล่ขัดนี้ เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนเก็บไว้ใช้ดัดตนบรรเทาอาการไหล่ขัดได้เอง ซึ่งเป็นท่าที่ง่ายและทำได้ด้วยตนเอง 

                             
 

ข้อมูลสื่อ

359-017
นิตยสารหมอชาวบ้าน 359
มีนาคม 2552
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี