• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ภาพแสดงตำแหน่งและลักษณะการปวดศีรษะกับโรคที่อาจพบได้

ภาพแสดงตำแหน่งและลักษณะการปวดศีรษะกับโรคที่อาจพบได้

 

 

 

 

  

 

          

  ตำแหน่ง

                  ลักษณะการปวด

      โรคที่พึงสงสัย

 

1.ต้นคอ

 

- ปวดขัด เป็นมากเวลาก้ม ๆ เงย ๆ บาง

    ครั้งรู้สึกเสียวลงมาที่ต้นแขน

 

โรคของกระดูก

คอ  เช่น กระดูกงอก

 

 

2.โหนกแก้ม

 

 

-ปวดตื้อ ๆ เป็นเวลาทุกวัน  ใช้นิ้วกดหรือ

  เคาะจะรู้สึกเจ็บ มีประวัติเป็นหวัดบ่อยๆ

 

 

โพรงจมูกอักเสบ

 

3.กระบอกตา

 

ก.  ปวดมากเวลาใช้สายตามองไกลหรือ 

      มองใกล้ไม่ชัด

 

ข.  ปวดข้างเดียว  ลักษณะรุนแรง  ตา

      แดง  ตามัว ตาพร่า  มักพบในคนแก่

 

 

สายตาผิดปกติ

 

 

 ต้อหิน

 

4.หัวคิ้ว

 

 

- ปวดตื้อ ๆ เวลาถูกอากาศหรือฝุ่น หรือมี

   อาการเหมือนข้อ 2

 

 

โรคแพ้อากาศ,โพรงจมูกอักเสบ

 

5.ขมับ

 

ก. ปวดตุ๊บ ๆ ข้างเดียว  ตาพร่า คลื่นไส้

     เป็นชั่วโมง เริ่มเป็นอายุน้อย

 

ข. เหมือนข้อ 6

 

ไมเกรน (ลมตะกัง)

 

 

ปวดหัวจากอารมณ์เครียด

 

 

6.รอบศีรษะ

 

- ปวดตื้อ ๆ หรือมึนหัวเวลาอารมณ์เครียด

   มาก คิดมาก มักเป็นเวลาบ่ายหรือถูก

   ความเย็นนาน ๆ นอนหลับแล้วดีขึ้น

 

 

ปวดหัวจากอารมณ์เครียด

 

7.ทั่วศีรษะ

 

ก. ปวดรุนแรงเป็นวัน ๆ มีไข้ คลื่นไส้

    อาเจียนรุนแรงหรือมีอาการคอแข็ง

   (ก้มให้คางชิดหน้าอกไม่ได้ หรือ

      แขนขาอ่อนแรง)

 

ข.  ปวดเรื้อรัง และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ มัก

     เป็นตอนดึก ๆ หรือเช้ามืดขณะนอน

     หลับ  อาจมีอาการตามัว แขนขาอ่อน

      แรง  คลื่นไส้อาเจียน

 

ค.  ปวดหนักเวลาคิดมาก อดนอน  หรือ

       หิวข้าว

 

ง.   มีไข้ตัวร้อน

  

โรคทางสมอง  เช่น ฝีในสมอง เยื้อหุ้มสมองอักเสบ ตกเลือดในสมอง

 

เนื้องอกในสมอง

   

 

 

 

ปวดหัวคิดมาก อดนอน หรือหิวข้าว

 

ปวดหัวจากไข้ต่างๆ

 

 

8.ท้ายทอย

 

ก. ปวดมึน เป็นมากเวลาตื่นนอน มีอาการ

    ตามัวก่อนวัย รูปร่างอ้วนหรือเป็นเบา

    หวาน  โรคไต วัดความดันเลือดพบว่า

    สูง

 

ข.เหมือน  ข้อ 6.

 

 

ความดันเลือดสูง

 

 

 

ปวดหัวจากอารมณ์

เครียด

 

ข้อมูลสื่อ

39-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 39
กรกฎาคม 2525
อื่น ๆ