• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลายนิ้วมือบอกโรคมะเร็งเต้านม

ลายนิ้วมือบอกโรคมะเร็งเต้านม


คุณเคยสงสัยไหมคะว่า
ทำไมตำรวจมักดูลายนิ้วมือให้ผู้ต้องหาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่หมอดูกลับดูลายฝ่ามือ ไม่ยักดูลายนิ้วมือ ก็เพราะมีการพบว่า ลายนิ้วมือของคนนั้นคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต จึงเป็นหลักฐานจับผิดจับถูกได้ดีนักแล

แต่เส้นลายฝ่ามือจะมีเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับเส้นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ตลอดชีวิต นี่แหละ หมอดูหรือนักทายโชคชะตาเขาจึงเชื่อกันว่า การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเส้นบางเส้นบนฝ่ามือเกี่ยวข้องกับดวงชะตาชีวิตของคนที่เปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ และเมื่อเปลี่ยนได้เรื่อย ๆ หมอดูก็ดูได้เรื่อย ๆ (และได้ค่ายกครูอยู่เรื่อย ๆ )เมื่อดูได้เรื่อย ๆ ก็มีเรื่องให้เชื่อกันได้เรื่อย ๆ ไม่รู้จบ

นี่ถ้าดูลายนิ้วมือ คงดูกันได้หนเดียวก็เลิกกัน เพราะมันไม่เปลี่ยนจริงไหม่คะ ?
เอาละค่ะ ....หันกลับมาเรื่องลายนิ้วมือบอกโรคมะเร็งเต้านมกัน
ในปัจจุบันทางการแพทย์ได้ให้ความสนใจการบันทึกและวิเคราะห์ลายมือของผู้ป่วยที่เป็นโรคต่าง ๆ มากขึ้น และเร็วๆ นี้ได้มีข่าวว่าได้พบลายนิ้วมือมีส่วนสัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านม
หมอชาวบ้าน” จึงขอพาท่านมาคุยกับ นพ. ไพรัช เทพมงคล ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาว่า ลายนิ้วมือมีส่วนสัมพันธ์อย่างไรบ้างต่อผู้เป็นโรคมะเร็งเต้านม และนับว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้


⇔คณะผู้ศึกษาเรื่องนี้ได้เริ่มศึกษาอย่างไรคะ
เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาได้มีรายงานจากต่างประเทศว่า ลายนิ้วมือหรือขี้หูเปียก อาจจะใช้เป็นเครื่องบอกความ “เสี่ยง” ที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้
ระหว่างปี 2522-2524 จึงได้ทำการศึกษากับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไปรับการตรวจรักษาในคลีนิคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 400 ราย
ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการตรวจดูลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และตรวจดูสภาพของขี้หูว่าแห้งหรือเปียก
เราได้แบ่งชนิดของลายนิ้วมือออกเป็น 4 กลุ่ม

 

1.แบบก้นหอย แยกเป็น ก้นหอยกลม (circular whorl), ก้นหอยรี (elliptical whorl), ก้นหอยเล็ก (central whorl)2. แบบมัดหวาย แยกเป็นมัดหวายนอก (radial loop), มัดหวายใน (ulnar loop),มัดหวายคู่ (twinned loop)
 

        

3.แบบโค้ง แยกเป็น โค้งเนินเตี้ย (arch pattern), โค้งยอดเจดีย์ (tented arch) 

                                              

4. แบบอุบัติเหตุ มีลักษณะกึ่งก้นหอยและกึ่งมัดหวายรวมกัน มีศูนย์กลางของลายนิ้วมือ 2 แห่ง และลายนิ้วมือจะมาพบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างน้อย 3 รูป


⇒ ลายนิ้วมือแบบไหนที่พบว่ามีส่วนสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านม
ลายนิ้วมือแบบอุบัติเหตุนี่แหละ ถ้าหากว่าปรากฏอยู่บนนิ้วใดนิ้วหนึ่งของผู้หญิง ผู้หญิงคนนั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกแจคพอทมะเร็งเต้านม
และก็จะพบในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนมากกว่าวัยหมดประจำเดือนแล้ว


⇔เรื่องขี้หูเปียกละคะ มีส่วนสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมอย่างไร
เรื่องนี้เราพบว่ายังไม่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมของหญิงไทยมากนัก


⇒วิธีดูลายนิ้วมือยุ่งยากไหมคะ
การดูลายนิ้วมือ ผู้ตรวจจะต้องมีความชำนาญในการดูลายนิ้วมือพอสมควร วิธีการง่าย ๆ สะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย ใช้ได้แม้กระทั่งทำงานอยู่ในท้องทุ่งท้องนา เพราะอาศัยเพียงแว่นขยายที่มีกำลัง 5 เท่า กับไฟฉายเท่านั้นเอง


⇔ลายนิ้วมือแบบอุบัติเหตุพบมากน้อยเพียงไร
จัดเป็นลายนิ้วมือชนิดที่พบได้น้อยที่สุดในคนทั่ว ๆ ไป น้อยกว่าร้อยละ 1 เสียอีก


⇔ทำไมจึงเกิดลายนิ้วมือแบบ “อุบัติเหตุ”
เข้าใจกันว่ามีการกระตุ้นจากปัจจัยหลายอย่าง เช่นมารดาขณะตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซึ่งถ่ายทอดไปยังทารก ซึ่งเริ่มมีการสร้างลายนิ้วมือตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่โดยเฉพาะ 5 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ และทำให้เป็นมะเร็งเต้านมในระยะหลังของชีวิต


⇔พอจะบอกปัจจัยที่ว่าได้ไหมคะ
ในปัจจุบันได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการเกิดมะเร็งเต้านมเกิดจากร่างกายได้รับไวรัส สารเคมี หรือฮอร์โมน โดยที่สารเหล่านี้อาจจะไปกระตุ้นร่างกายโดยตรงหรือไปยับยั้งการสร้างสารที่เยื่อบุชั้นล่างสุดของต่อมน้ำนม


⇔คนที่ไม่มีลายนิ้วมือแบบอุบัติเหตุก็สบายใจได้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับ คนที่ไม่มีลายนิ้วมือแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ที่เราศึกษาลายนิ้วมือนี้เพื่อบอกถึงกลุ่มบุคคลที่มีความ “เสี่ยง” สูง เมื่อคลำได้ก้อนอะไรที่เต้านมควรรีบหาแพทย์
ไม่ใช่ว่ามีลายนิ้วมือแบบอุบัติเหตุแล้วต้องรีบมาหาแพทย์นะครับ เพียงแต่ควรตรวจเต้านมด้วยตัวเองเสมอ ๆ อาจจะเป็นเวลาอาบน้ำ แต่งตัว หรือก่อนนอนก็ได้


⇒เป็นมะเร็งเต้านมแล้วรักษาหายขาดได้ไหมคะ
ถ้าเรารู้ตั้งแต่ระยะแรก รักษาหายขาดได้ ไม่ต้องกังวลครับ
 

ฟังคุณหมอว่าแล้วคงไม่ทำให้ตกอกตกใจสำหรับผู้ที่บังเอิญมีลายนิ้วมือแบบอุบัติเหตุนะคะ
โรคภัยไข้เจ็บเป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เพียงแต่เราจะรู้หรือป้องกันให้ได้เร็วที่สุดอย่างไร
การที่เรารู้ จะทำให้เราป้องกันรักษาได้ทันท่วงที และก็มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้

ดังนั้นคำว่า ตนเป็นที่พึงของตน จึงใช้ได้ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับลายนิ้วมือของเราที่ไม่เปลี่ยนแปลง จริงไหมคะ?

 

ข้อมูลสื่อ

44-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 44
ธันวาคม 2525
เรื่องน่ารู้
ศ.นพ.ไพรัช เทพมงคล