• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ติ่งไขมัน

 

                           

 

ติ่งเนื้อเล็ก ๆ มีลักษณะเป็นสีเหลือง ๆ ตรงใต้ตาหรือรอบ ๆ กระบอกตา ดังในภาพทั้ง 3 นี้ เกิดจากการพอกตัวของไขมันในร่างกาย ซึ่งมีระดับที่สูงเกินปกติ เรียกว่า “ติ่งไขมัน” (xanthelasmata)หากสงสัยควรไปหาหมอ ซึ่งจะตรวจดูระดับไขมันในเลือด ได้แก่ โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ถ้ามีระดับสูงเกินปกติ ควรลดอาหารประเภทไขมันต่าง ๆ
 
ถ้าจำเป็น แพทย์อาจต้องให้ยาลดไขมัน กินเป็นประจำ หากปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว และตีบตัน กลายเป็นโรคหัวใจหรือโรคอัมพาตได้

 

 

ข้อมูลสื่อ

113-019
นิตยสารหมอชาวบ้าน 113
กันยายน 2531