• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การนอนหลับเป็นอาวุธพิเศษในการต่อสู้โรคภัย


การนอนหลับสนิท เกิดจากร่างกายคนเรามีการหลั่งสารโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่า มูรามิลเพปไทด์ สารนี้จะช่วยให้คนเราหลับได้สนิท และปราศจากการฝัน ซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด

ข้อแนะนำสำหรับคนที่เป็นไข้ หรือมีอาการไม่สบายที่เราทุกคน ปฏิบัติเป็นประจำข้อหนึ่งก็คือ “จงพักผ่อนนอนหลับให้มาก ๆ” โดยเชื่อว่า จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว ความเชื่อเช่นนี้ได้รับการยืนยันจากนายแพทย์ครูเกอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะวิจัยของนายแพทย์ท่านนี้ พบว่า การนอนหลับสนิท เกิดจากร่างกายคนเรามีการหลั่งสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า มูรามิลเพปไทด์ (muramyl peptide) สารนี้จะช่วยให้คนเราหลบได้สนิท และปราศจากการฝัน ซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด การค้นพบที่สำคัญกว่านั้นก็คือ สารโปรตีนตัวนี้มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการผลิตสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อินเตอร์ลิวคิน-1 (interleukin 1) ซึ่งเป็นสารที่เพิ่มภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกายของคนเรา พร้อม ๆ กับช่วยให้ร่างกายนอนหลับได้ดีอีกด้วย

สารตัวหลังนี้สามารถฆ่าเชื้อโรค เช่น ไวรัส (เชื้อไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, หัด, คางทูม, อีสุกอีใส) หรือแบคทีเรียได้ ผู้วิจัยเชื่อว่า เมื่อคนเราเป็นไข้หรือไม่สบาย ร่างกายจะสร้างสารเคมีเหล่านี้ออกมาเพื่อต่อสู้เชื้อโรค ขณะเดียวกันก็ทำให้ร่างกายมีความรู้สึกอยากนอนพักผ่อน ผลการวิจัยนี้เป็นข้อยืนยันว่า คนเราควรใช้เวลานอนหลับพักผ่อนประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิต
การนอนหลับจะช่วยให้ร่างกายหายเพลียจากการตรากตรำงานประจำวัน และยังช่วยให้ร่างกายฟื้นไข้ได้เร็ว” นายแพทย์ครูเกอร์ กล่าวในที่สุด

(เรียบเรียงจาก วารสาร American Health ฉบับเดือนกรกฏาคน-สิงหาคม 2531)
น.พ. สุรเกียรติ อาชานนุภาพ
 

ข้อมูลสื่อ

114-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 114
ตุลาคม 2531
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ