• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประจำเดือน


ประจำเดือนเป็นปรากฎการณ์ของผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยสาว (อายุประมาณ 13-15 ปีเป็นส่วนมาก) มีการตกเลือดเป็นประจำทุกเดือน เรียกว่ามี ประจำเดือน หรือ รอบเดือน (บางคนเรียก ระดูหรือเมนส์)ประจำเดือนโดยมาก 28 วันจะมาครั้งหนึ่ง ระยะเวลาแต่ละครั้งประมาณ 3-5 วัน อย่างไรก็ตามใครที่มีรอบเดือน 21-35 วันมาครั้ง และมาครั้งละ 3 ถึง 7 วัน ก็ยังถือว่าปกติ

 

  

 

⇒ การเปลี่ยนแปลง
ประจำเดือนของผู้หญิงที่มีทุกรอบเดือนเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยสาว รังไข่ทั้ง 2 ข้างในท้องน้อย เริ่มทำงาน มีการสร้างสาร 2 ชนิด ออกมากระตุ้นให้โพรงมดลูกทำงาน ต่อมและเนื้อเยื่อของผนังมดลูกจะมีการเจริญเติบโต เพื่อจะรองรับการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิของชาย ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสม ผนังของมดลูกที่เจริญเติบโตขึ้น ก็จะมีการหดตัวและบีบตัวอย่างแรง ทำให้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณผนังมดลูกขาด และตกเลือดเป็นประจำ (ทุกๆ เดือน) การบีบตัว หดตัวและการขาดของเส้นเลือดนี้เอง บางรายอาจจะรู้สึกเจ็บมากเวลามีรอบเดือนบางรายก็เจ็บน้อย สตรีวัยสาวที่เริ่มจะมีรอบเดือนเป็นครั้งแรก มักจะตกใจกลัวเป็นธรรมดา
 

   

 

⇒สิ่งที่ควรรู้
ขณะมีประจำเดือนเยื่อบุมดลูกและเส้นเลือดที่ขาด จะหลุดออกมากับประจำเดือนนั้น เยื่อบุมดลูกที่ชำรุดก็จะเริ่มซ่อมแซมใหม่ให้ปกติ จะมีลักษณะบอบบาง และติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากทวารหนักและปากช่องคลอดอยู่ใกล้กันมาก ดังนั้นการระวังรักษาสุขภาพอนามัยขณะมีรอบเดือน จึงเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ควรทำควรสะอาดภายในช่องคลอด (เพียงแต่ทำความสะอาดบริเวณรอบช่องคลอดและทวารหนักก็เป็นการเพียงพอแล้ว)

 

⇒ อาการขณะที่มีประจำเดือน
ขณะมีรอบเดือน จะมีอาการตกเลือด รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ อาจจะมีความรู้สึกทางเพศ มีอาการคันๆ ที่ผิวหนัง นอกจากนี้บางรายจะปวดหัว มึนงง บางรายอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยหรือปวดรอบเดือน ถ้าปวดมาก ควรพักผ่อนและกินยาแก้ปวด

 

⇒ สิ่งควรจำ
วันแรกของการมีประจำเดือนของแต่ละรอบเดือน มีความสำคัญที่ควรจดจำเพราะจะมีประโยชน์เมื่อคุณมีความจำเป็นต้องไปหาหมอ ซึ่งหมอมักจะต้องถามคุณว่า " ประจำเดือนครั้งสุดท้ายมีเมื่อใด " หมายถึง วันแรกที่เลือดประจำเดือนออกมาให้เห็น

ประจำเดือนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของชีวิตหญิง ซึ่งเกิดขึ้นทุกเดือน การจัดการที่ถูกต้องและถูกสุขอนามัย จะทำให้คุณผู้หญิงทั้งหลาย ดำเนินชีวิตประจำวันในขณะมีประจำเดือนได้อย่างปกติ

 

ข้อมูลสื่อ

28-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 28
สิงหาคม 2524
ดร.นที คัคนานตดิลก