• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อุดฟัน (ตอนที่ 2)

 

ข้อมูลสื่อ

33-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 33
มกราคม 2525
ทพ.ไพศาล กังวลกิจ