• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

งานฉลองครบ 30 ปี หมอชาวบ้าน

1 พฤษภาคม พ.ศ.2522 เป็นวันที่นิตยสารหมอชาวบ้านฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผงหนังสือทั่วประเทศ ถือเป็นมิติใหม่ในเรื่องสุขภาพของประเทศไทยในขณะนั้น

                               

                                                

ตลอดสามสิบปีที่ผ่านมา "หมอชาวบ้าน" ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสังคมผู้รักสุขภาพ นักเรียนรู้ นักวิชาการ ข้าราชการ มูลนิธิ ภาคธุรกิจ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนโครงการกิจกรรมของ "หมอชาวบ้าน" อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพราะหมอชาวบ้านมีจุดยืนอย่างแน่วแน่ที่ต้องการให้ความรู้เรื่องการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องสุขภาพ

หมอชาวบ้านจึงเป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยไม่แสวงหาผลกำไร ทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้การตอบรับและต้อนรับเป็นอย่างดี มีการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันผลักดันกิจกรรมรณรงค์ความรู้สุขภาพ ทำให้ "หมอชาวบ้าน" สามารถดำเนินกิจกรรมจนครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2552 นี้

ทางสำนักพิมพ์หมอชาวบ้านจึงจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี อย่างเป็นกันเอง ณ ร้านหมอชาวบ้าน ซอยประดิพัทธ์ 10 ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเวศ วะสี เปิดการปาฐกถาเรื่อง "อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ และอยู่ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจอย่างมีสุขภาวะ" จากนั้นมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของหมอชาวบ้าน

พนักงานทุกภาคส่วนของสำนักพิมพ์และมูลนิธิหมอชาวบ้านขอขอบพระคุณในอุปการคุณที่ผู้อ่านทุกท่านมอบให้แก่เรา เราจะขอเปลี่ยนน้ำใจจากทุกท่านเป็นพลังเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดียิ่งของคนไทย

ไม่ว่าจะอีก 10 ปี 20 ปี หรือ 100 ปี หมอชาวบ้านจะขอยืนเคียงข้างให้ความรู้ด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ผู้อ่านทุกท่านค่ะ
 

ข้อมูลสื่อ

362-005-4
นิตยสารหมอชาวบ้าน 362
มิถุนายน 2552
กองบรรณาธิการ