• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตน แก้จิตระส่ำระสายใจลอย

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังตั้งอยู่บนความไม่มั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง คนในชาติแบ่งออกเป็นก๊ก เป็นเหล่า ทั้งแดง ทั้งเหลือง ทั้งเขียว ทั้งขาว ให้ชุลมุนไปหมด ไม่ผิดแผกไปจากกีฬาสีของนักเรียน ที่มุ่งเอาชนะให้ฝ่ายของตนเองนั้นได้เป็นหนึ่ง ได้ชัยชนะ แม้ว่าชัยชนะนั้นจะต้องแลกมาด้วยบทเรียนราคาแพงนั่นคือ ประเทศไทย

ท่านเจ้าคุณปัญญานันทภิกขุได้เขียนข้อความสั้นๆ ที่กินใจหนักหนาไว้ในหนังสือชาวพุทธ ประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาว่า ปัญหาทุกอย่างจะจบลงถ้าทุกคนคิดว่า "ฉันนั่นแหละผิด"
Ž
เท่าที่มองดูสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว ความวุ่นวายยังไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆ ผมจึงเขียนท่าดัดตนแก้จิตระส่ำสายใจลอยมาเพื่อให้ผู้อ่านที่กำลังอกสั่นขวัญหายกับวิกฤติการณ์รอบตัว ได้นำมาประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงแก้จิตใจของตนเอง

           

ท่าเตรียมบริหาร
1. กดจุดหัวใจตรงรอยข้อปลายนิ้วกลาง (แก้จิตใจว้าวุ่น)
2. กดจุดระหว่างโคนนิ้วนางกับโคนนิ้วกลางด้านหน้า (แก้กระวนกระวายใจ นอนไม่หลับ)
3. กดจุดหลังโคนเล็บนิ้วกลาง และหลังโคนเล็บนิ้วก้อย (แก้จิตหวาดผวา และกระวนกระวายใจ)
4. กดจุดง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ (จุดหน้าสวย)
5. กดจุดบริเวณรอยบุ๋มโคนนิ้วโป้งกับข้อมือ (แก้กระวนกระวายใจ)
 

ข้อมูลสื่อ

361-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 361
พฤษภาคม 2552
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี