ดูแลสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 325 มกราคม 2556
  ยากลุ่ม Nootropics  drugs เป็นยาที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก คำว่า Nootropics มาจากภาษากรีก ประกอบด้วย 2 คำ คือ noos หมายถึง จิต (mind) และ tropeinหมายถึง ข้างหน้า( toward) 1,2 ดังนั้นยาในกลุ่มนี้จึงเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มการทำงานของสมองทั้งในด้านการเรียนรู้ ความจำ สติปัญญา แรงจูงใจ และความใส่ใจ  หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นยาบำรุงสมอง ปัจจุบันมีการใช้ยาในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ...
 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  การวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนในประเทศทางตะวันตก ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการแสบร้อนหน้าอกและเรอเปรี้ยว โดยที่ไม่มีอาการอื่นๆ ของกระเพาะอาหารหรือลำไส้ร่วมด้วยจะมีโอกาสเป็น โรคกรดไหลย้อนได้มาก77 แต่ถ้ามีอาการอื่นๆ ของทางเดินอาหารร่วมด้วยจะมีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนน้อยลง ส่วนในประเทศไทยเนื่องจากอาการแสบร้อนหน้าอกพบได้บ่อยน้อยกว่าผู้ป่วยในประเทศทางตะวันตก59 ...
 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  การให้เซรุ่มแก้พิษงู (antivenom)Q เซรุ่มแก้พิษงูและแหล่งผลิตA ปัจจุบันมีเซรุ่มแก้พิษงูในประเทศไทยแบบ monovalent antivenom รวม 7 ชนิดซึ่งผลิตจาก สถานเสาวภา โดย 3 ชนิดมีผลิตทั้งจากสถานเสาวภาและองค์การเภสัชกรรม (#)¾ งูเห่าไทย (Cobra, Naja kaouthia) #¾งูจงอาง (King cobra, Ophiophagus hunnah)¾งูสามเหลี่ยม (Banded krait, ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  สิ่งซึ่งหวังว่าผู้อ่าน "รู้ " แล้ว เกี่ยวกับ systemic hypertension1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความดันเลือดสูง 1.1 Hypertension (HT) ในที่นี้ คือ primary หรือ essential HT (ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ไม่เหมาะ ควรเรียกว่าความดันสูงที่ไม่มีสาเหตุ หรือ non-secondary). ความดัน systolic ทำนายภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่า diastolic ในคนสูงอายุ เพราะค่าของ diastolic ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ความหมายเจ็บ ในที่นี้หมายถึง อาการปวด เจ็บ จุก แน่น หนัก แสบ เสียว เสียด เหนื่อย อึดอัด หายใจไม่ออก หรือ อาการไม่สบาย (discomfort) อื่นๆ.อก ในที่นี้หมายถึง ส่วนของร่างกายตั้งแต่ส่วนต่อกับลำคอจนถึงชายโครงทั้ง 2 ข้าง และบริเวณข้างเคียง.ฉุกเฉิน ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นเฉียบพลัน/กะทันหัน และ/หรือ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความพิการ และ/หรือ ความตายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  (Kimford J et al. Cognitive function at 3 years od age after fetal exposure to antiepileptic drugs. N Eng L Med 2009;360:1597-1605)การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าลูกในครรภ์แม่ ที่กินยากันชักคณะตั้งครรภ์ (ด้วยขนาดยาต่ำ ที่ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติทางกายแต่กำเนิดต่อเด็ก) ซึ่งการวิจัยนั้นพบว่ายามีผลเสียต่อสติปัญญาและพฤติกรรมของลูกที่เกิดมา ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ถาม  :  เด็กแรกเกิด (newborn แรกเกิด-4 สัปดาห์) และเด็กทารก (infant) (4 สัปดาห์-เริ่มยืนได้หรือ 12 เดือน หรือ 24 เดือน) ถ้ามีอาการจามน้ำมูกใส คัดจมูก จะทำการรักษาอย่างไรในแต่ละกลุ่มอายุยา antihistamine เช่น cetirizine จะใช้ได้หรือไม่ ขนาดยาเท่าไรยา decongestant เช่น pseudoephedrine จะใช้ได้หรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ถาม  :   ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบันเนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมากแต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  NSAIDs เป็นยาที่มีการใช้และถูกสั่งโดยแพทย์แพร่หลายมากที่สุดขนานหนึ่ง มียอดจำหน่ายทั่วโลกประมาณปีละหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ. NSAIDs มักใช้ในการรักษาอาการปวดและอักเสบของโรคกล้ามเนื้อและกระดูก มีคนประมาณ 30 ล้านคนในแต่ละวันที่จำเป็นต้องใช้และได้ประโยชน์จากการใช้ยา NSAIDs. เหตุที่มีการใช้ NSAIDs. เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มี หลายประการคือ 1) มีการใช้ยาขนานนี้ได้สะดวก  มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา 2) ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 73 ปีมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องและร้าวไปสะบักด้านขวานาน 2 เดือน. ผู้ป่วย เคยได้รับการรักษาด้วยยาลดกรดในกระเพาะอาหารแต่อาการปวดท้องไม่ทุเลา. จากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกทำให้พบว่า ผู้ป่วยมีก้อนในปอดด้านขวาบนซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปอด ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ป่วยสูบยาเส้นทุกวันมานานหลายปี. ผู้ป่วยมักได้รับยาเม็ดมอร์ฟีน (MST) ...