ดูแลสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 258 มิถุนายน 2549
  คำนำโรคสมองเสื่อม โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักดีจนเอามาพูดหยอกล้อกันเล่น ถ้าคนไหนความจำไม่ดี หลงลืมบ่อยๆ จะกระซิบกับพรรคพวกว่า " สงสัยเป็นอัลไซเมอร์ " แต่ถ้าย้อนถามกลับว่าโรคอัลไซเมอร์ตัวจริงเป็นอย่างไรจะไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้.โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รู้จักกันดี เพราะในอดีตโรคนี้ไปเกี่ยวข้องพาดพิงกับนักการเมืองที่สำคัญของประเทศไทย ...
 • วารสารคลินิก 258 มิถุนายน 2549
  ประวัติและการตรวจร่างกายชายอายุ 70 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น ผู้ป่วยเดินเซ วิงเวียนศีรษะมา 1 วัน ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวความดันเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ ไขมันในเลือดสูง ได้รับการรักษาสม่ำเสมอโดยควบคุมความดันเลือดและระดับไขมันอยู่ในเกณฑ์ดีมาก. ผู้ป่วยกินยาแอสไพรินขนาด 300 มก./วัน อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังเคยเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซ้ำ แพทย์จึงเปลี่ยนยาแอสไพรินเป็น clopidogrel 75 ...
 • วารสารคลินิก 258 มิถุนายน 2549
  บทนำภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 10-20 โดยทั่วไปพบว่า หลังจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตในเวลาไม่เกิน 6 เดือน. การรักษาส่วนใหญ่จึงเป็น แบบประคับประคอง เพราะเมื่อผู้ป่วยมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงนั้นโรคมะเร็งมักอยู่ในระยะแพร่กระจายแล้ว. ปัจจุบันมียาหลายกลุ่มที่ใช้รักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  ปัจจุบันมีเภสัชกรกระจายอยู่ตามสถานบริการสุขภาพระดับต่างๆ รวมทั้งระดับอำเภอ (โรงพยาบาลชุมชน) และชุมชน (ร้านยาเภสัชกรชุมชน). ภาระหน้าที่หลักของเภสัชกรคือ การจัดหา และการกระจายยา แก่ผู้ป่วยและประชาชนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.ภาพที่คนส่วนใหญ่เห็นก็คือ เภสัชกรวุ่นวายอยู่กับการจัดจ่ายยาแก่ผู้ป่วยที่ห้องยาของโรงพยาบาล. ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  ยากินคุมกำเนิดฉุกเฉินชนิดที่ใช้กันแพร่หลาย เป็นยาที่มีเฉพาะโปรเจสตินอย่างเดียว คือยา Levonorgestrel (LNG) ขนาด  750 มคก.ต่อเม็ด วิธีใช้ให้กินทันทีหลังร่วมเพศ 1 เม็ดอย่างช้าภายใน 72 ชั่วโมง และกินอีก 1 เม็ดใน 12 ชั่วโมงต่อมา จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 85-88 ซึ่งหมายความว่าในสตรี 100 รายที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันในช่วงที่อาจตั้งครรภ์ได้ (fertile period) คือในช่วงกลางรอบเดือน ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  กันยายน ค.ศ. 2004 มีข่าวว่ายา Vioxxา (rofecoxib) ถูกถอนออกจากตลาดยา ประชาชนทั่วไปฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจ ประกอบกับเรื่องนี้มีประเด็นที่น่ารู้ผมจึงอยากเล่ารายละเอียดให้ฟัง.เมื่อปวดศีรษะหรือมีไข้ ทุกคนคงนึกถึงพาราเซตามอล (paracetamol) หรือไม่ก็แอสไพริน (aspirin). Aspirin นอกจากจะแก้ปวดและลดไข้แล้วยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammation)  อีกด้วย ขณะที่ paracetamol ...
 • วารสารคลินิก 255 มีนาคม 2549
  กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับโอกาสจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยให้ไปบรรยายหัวข้อ " โรคปอดจากสิ่งแวดล้อม " ในระหว่างการประชุมวิชาการประจำปี 2548 ให้กับแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคระบบทางเดินหายใจที่เรานิยมเรียกกันว่า " chest man " ทั้งนี้ท่านเลขาธิการสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิพัฒน เจียรกุล) ได้กรุณาแนะแนวทางว่า ...
 • วารสารคลินิก 255 มีนาคม 2549
  ถาม  :    อยากเรียนถามวิธีการผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง ...
 • วารสารคลินิก 254 กุมภาพันธ์ 2549
  1. การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่แตกต่างจากโรคไข้หวัดนกไข้หวัดนกเป็นกลุ่มของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เดิม  ทําให้เจ็บป่วยเฉพาะในนก นานๆ ครั้งจะพบการติดเชื้อในสัตว์ตระกูลอื่น เช่น หมู และคน. ไวรัสไข้หวัดนกส่วนใหญ่จะไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อในคน. การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยทําให้เกิดโรคในคนขึ้น ดังนั้นไวรัส H5N1 ...
 • วารสารคลินิก 254 กุมภาพันธ์ 2549
  ในทศวรรษที่ผ่านมาบริการสุขภาพให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยมาก โดยเฉพาะเมื่อสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) กำหนดประเด็นต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการที่ปลอดภัยในมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับกาญจนาภิเษก และเมื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองคุณภาพ และมีเป้าหมายที่จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ...