ดูแลสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  ชายไทยคู่ อายุ 51 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย (Stage IV). ผู้ป่วยเคยได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ (colectomy) ร่วมกับ jejunostomy. ต่อมาผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการปวดแบบตื้อๆบริเวณหน้าท้อง ตลอดเวลา ความรุนแรงระดับ 10 (visual analog scale). ผู้ป่วยได้รับยา morphine 15 มก. IV ทุก 4 ชั่วโมง (90 มก./วัน) ร่วมกับ pethidine 25 มก. IV สำหรับ breakthrough ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
      ภาพที่ 1. ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  ถาม การให้ยา amitriptyline และ fluoxetine ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีข้อแตกต่างอย่างไร และต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไร.สมาชิกเก่าตอบ ความแตกต่างของยา 2 ขนานอยู่ที่อาการข้างเคียง ความปลอดภัย และการปรับขนาดยา.- ยา amitriptyline เป็นยาแก้ซึมเศร้า กลุ่ม tricyclic อาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ ง่วงซึม ตาพร่ามัว ท้องผูก มี postural hypotension และทำให้มี PR และ QRS interval ยาวขึ้น ...
 • วารสารคลินิก 287 ตุลาคม 2551
  ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงโรคผิวหนังที่มีการนำสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือกมาใช้รักษา ในตอนนี้จะกล่าวถึงสมุนไพรต่างประเทศที่ใช้ในรูปยาทา, สมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนัง, งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคผิวหนัง และข้อแทรกซ้อนจากการใช้สมุนไพร.  สมุนไพรต่างประเทศที่ใช้ในรูปยาทารักษาโรคผิวหนัง เช่น Arnica ที่มาจากดอกแห้งของต้น Arnica montana ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  โรคฝ้าในเวชปฏิบัติ (Melasma in Clinical Practice) ตอนจบ : วิธีทางกายภาพที่ใช้รักษาโรคฝ้า (Physical Procedures for Treating Melasma)นอกจากการใช้ยาทารักษาฝ้าที่มีทั้งยาสูตรหลักที่ใช้กันมานาน และยาหรือครีมทารักษาฝ้า ด้วยสารใหม่ๆ และสมุนไพร รวมทั้งการกินยาหรือสารสกัดธรรมชาติบางอย่างรักษาฝ้าตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีวิธีทางกายภาพที่ใช้รักษาโรคฝ้า เช่น1. การลอกหน้าด้วยสารเคมี (chemical peeling) ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  บทนำยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs : NSAIDs) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยการยับยั้งเอนไซม์ cyclo-oxygenase (COX) และเป็นยากลุ่มหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีข้อบ่งใช้หลายชนิด. ยากลุ่มนี้มีหลายชนิด ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX แบบไม่เจาะจง ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม traditional NSAIDs หรือ tNSAIDs ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  การรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงและอหิวาตกโรคผู้ป่่วยอหิวาต์เสียเกลือแร่และน้ำไปทางอุจจาระรวดเร็วมาก การป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำด้วย ORS สารน้ำทางปาก สารละลายน้ำตาล เกลือแร่ของเหลวที่มีอยู่ที่บ้าน Oral Rehydration Therapy (ORT) ช่วยลดความรุนแรงและการต้องให้สารน้ำเข้าทางหลอดเลือดลงได้.ความเป็นมาของ ORS ระหว่างสงคราม Liberation War of Bangladesh 1971, Dr. D. Mahalanabis ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ขณะนั่งชมรายการโทรทัศน์ประกวดการร้องเพลงรายการหนึ่ง ผู้ร่วมแข่งขันท่านหนึ่งบอกกับทางรายการว่ากินอาหารเสริมถึง 8 ชนิดเพื่อบำรุงสุขภาพทั้งๆ ที่อายุยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น หรือบทสัมภาษณ์ดารานักแสดงก็จะพบว่าเกือบทุกท่านมักจะมีอาหารเสริมกินด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ กันไป. ถ้ามองย้อนกลับมามองยังตัวเราเองว่าถ้ามีประชาชนหรือผู้ป่วย ที่อยู่ในความดูแลของเรา ถามว่าจะกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรชนิดนั้นๆ ดีหรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ความเจ็บปวดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่มาใช้บริการในห้องฉุกเฉิน โดยมีความสำคัญถือเป็นสัญญาณชีพที่ 6 รองลงมาจากการวัดสัญญาณชีพอื่นๆ ได้แก่ ชีพจร ความดันเลือด อัตราการหายใจ อุณหภูมิของร่างกายและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ซึ่งต้องได้รับการตรวจวัด และให้การรักษา จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ผู้ป่วยที่มาใช้บริการห้องฉุกเฉินมักมีอาการ เจ็บปวดเป็นปัญหาสำคัญหรือปัญหาร่วมอยู่ด้วยเสมอถึงร้อยละ ...