ดูแลสุขภาพ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต มักถูกมองข้าม เนื่องจากอาการจะเกิดขึ้นเงียบๆ ค่อยเป็นค่อยไป ในระยะแรกอาการแสดงไม่เด่นชัด แต่เมื่อเป็นแล้วจะเป็นเรื้อรัง รักษาให้หายขาดไม่ได้ ต้องดูแลตนเองโดยปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต ลดเสี่ยงและรักษาควบคู่กันไปเพื่อควบคุมไม่ให้เป็นมากขึ้น และลุกลามเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตตามมา ข้อมูลข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  คำถาม มี...ยาเหลือใช้ (หรือ ยาขยะ)...ที่บ้าน ควรทำอย่างไรดี?ยานับเป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ที่สำคัญ ทุกบ้านจึงมักมียาไว้ประจำบ้านทั้งเพื่อรักษาการเจ็บป่วยเบื้องต้นเล็กๆ น้อยๆ หรือสำหรับการรักษาโรคประจำตัวของสมาชิกในครอบครัวบรรดายาที่มีไว้ในบ้านนี้ บ่อยครั้งที่เก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ป่วยที่เคยใช้ยาชนิดนี้ได้เปลี่ยนแปลงการรักษาโดยแพทย์ให้เปลี่ยนยาชนิดใหม่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  บุหรงช้าง...พรรณไม้ในสกุลบุหรงชนิดใหม่ของโลก ค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมต่อยอดงานวิจัยด้านขยายพันธุ์ และหาแนวทางการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  ถ้าลองถามผู้ที่กินวิตามินเม็ดอยู่ทุกวันว่ากินทำไมกัน ก็ได้รับคำตอบว่า กินแล้ว "รู้สึก" สบายดีบ้าง กินได้นอนหลับดีบ้าง กินบำรุงให้แข็งแรงขึ้น ความจำดีขึ้นบ้าง คนโน้นบอกว่าดี คนนี้ก็บอกว่าดี เลยกินตามๆ กันถามต่อว่า กินอยู่ทุกวัน ไม่กลัวอันตรายหรือ (ทีกินยาทุกวัน กลัวว่ายาจะสะสม ตับไตจะพัง) ก็มักจะได้คำตอบว่า วิตามินเม็ดทำมาจากธรรมชาติ จากอาหาร ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มอบรางวัลการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare Award) ในระดับโรงพยาบาล ๖ แห่ง และระดับหน่วยงานในโรงพยาบาล ๒ แห่ง เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศคุณงามความดี ที่ดูแลคนไข้และประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ในงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  "จำปีสิรินธร" พันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก สำรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  พบว่ามีผู้ที่มีตุ่มคันที่เกิดจากหมัดกัดได้บ่อย ลักษณะของตุ่มหมัดกัดจะเป็นตุ่มคันที่เป็นตุ่มแดงนูน มีจุดตรงกลาง ตุ่มขึ้นเป็นหย่อมอยู่ใกล้เคียงกัน และมีประวัติใกล้ชิดกับสุนัข นอกจากถูกหมัดสุนัขกัดแล้ว คนเรายังถูกหมัดแมว หมัดหนู และหมัดคนกัดได้การถูกหมัดกัดนอกจากทำให้เกิดตุ่มคันแล้ว ยังนำโรคติดเชื้ออื่นๆ ได้ด้วย เช่น กาฬโรค ไข้ไทฟัสหนู และนำโรคพยาธิตัวตืดบางชนิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนประชาชน ระวัง 6 โรคอันตรายหน้าร้อน ทั้งโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ปีนี้พบผู้ป่วยกว่า 2 แสนราย ชี้อากาศร้อนทำให้เชื้อโรคเติบโตเร็ว ประชาชนต้องระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำให้มากขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เป็นประจำทุกปีนพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ไม่มีทางเยียวยารักษา ผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการแสดงของโรคนี้มักจะเสียชีวิตภายในเวลาสั้นๆแม้ว่าจะไม่มีทางรักษา แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดยาป้องกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  การใช้ยาแก้ไอ "เดกซ์โทรเมทอร์แฟน" เกินขนาด จะป้องกันได้อย่างไร"ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 มีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดท่าพระมากกว่า 100 คน มีอาการหน้ามืด เป็นลม และอาเจียน บางส่วนต้องส่งโรงพยาบาลล้างท้อง เนื่องจากกินยาแก้ไอ "เดกซ์โทรเมทอร์แฟน" เกินขนาด โดยได้รับข้อมูลที่ผิดๆ ว่า กินแล้วทำให้ใจกล้า ร่าเริง แถมครูตีไม่เจ็บ ...