แม่และเด็ก

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  เด็กกับคอมพิวเตอร์ถาม : ปุณณ์/กรุงเทพฯผมมีลูกชายอยู่ในวัยกำลังโต สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวตลอดเวลา ต้องการทราบว่าควรให้ลูกเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ดีตอบ : นพ.พิภพ จิรภิญโญสนใจกันมากจริงๆ เรื่องที่ว่าจะให้ลูกเริ่มเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ดี ขอตอบดังนี้ โปรแกรมอะไรน่าสนใจสำหรับลูกในช่วงก่อนวัยเรียน หรือประมาณก่อน ๕ ขวบขึ้นไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  "อาบน้ำกับลูกได้ไหม" เป็นคำถามที่คุณแม่หลายคนต้องการคำตอบ "จะทำอย่างไรถ้าลูกชายขออาบน้ำด้วยคน"ความจริงแล้ว คุณแม่ทั้งหลายนี้อาบน้ำให้ลูกมาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว ทีนี้พอลูกเริ่มโตขึ้นการอาบน้ำด้วยกันเริ่มเป็นปัญหา โดยเฉพาะเจ้าลูกชายตัวแสบที่บางครั้งแอบชำเลืองมองเวลาคุณแม่จะเข้าไปอาบน้ำ หรือบางเวลาที่คุณแม่นุ่งกระโจมอกออกมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ในวัยทารกและเด็กซึ่งไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ แม่เป็นผู้ให้ชีวิตรอดด้วยการให้ลูกดูดนมจากเต้าที่แสนสะอาดทรงคุณค่าทางอาหารและเต็มเปี่ยมไปด้วยไออุ่นจากความรักของแม่ที่มีผลในการพัฒนาให้เด็กโตอย่างมีวุฒิภาวะและมีอารมณ์ดีอีกทั้งได้รับภูมิคุ้มกันชีวิตที่แข็งแรง พ่อแม่ให้อาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงแก่การเจริญเติบโตสมวัย พาไปรับวัคซีนที่จำเป็นตามวัย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ปัจจุบันนับว่าเด็กไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา และในแต่ละปีเด็กไทยต้องเสียชีวิตจากอุบัติภัย มากกว่า ๓,๐๐๐ ราย เป็นทารกมากกว่า ๑๐๐ รายผลของโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในเด็ก” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  เด็กไทยโง่ลง เพราะสมองได้รับการกระตุ้นน้อยและไม่ถูกวิธี ในช่วงแรกเกิดถึง ๖ ขวบ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.) จัดประชุมเรื่อง "สื่อการเรียนรู้แบบ BBLในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา" โดยมี ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ และนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ เป็นผู้บรรยายดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย กล่าวว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  คนโบราณพูดว่า“ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง”นั้นไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกว่าผู้หญิงด้อยกว่าเลย ถ้าเราจะมองโลกในแง่ดี ผู้ชายเป็นขุนทหารย่อมจะต้องออกนำหน้าสู้ศึกสงคราม และให้ผู้หญิงเป็นกองทัพสนับสนุน ไม่มีเธอเสีย เขาก็ทำอะไรไม่ได้การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ย่อมนำพามาสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เป็นชีวิตคู่ที่เริ่มจากความรัก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  ขนมและอาหารว่างที่วางจำหน่ายในปัจจุบันหลายรายการมีสารอาหารบางประเภทเกินความจำเป็นโรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญยิ่งทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ สำหรับประเทศไทย จากที่เคยมีปัญหาเด็กขาดสารอาหารหรือภาวะทุพ-โภชนาการ สภาพการณ์ในวันนี้กลับแปรเปลี่ยน เมื่อเด็กไทยเริ่มประสบปัญหาภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  เมื่อพูดถึง "ความรัก" มีคำจำกัดความหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความรักของแม่ลูกเป็นความผูกพันแนบแน่นที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่แม่เริ่มรู้สึกว่าตั้งครรภ์ และยังเพิ่มพูนขึ้นเมื่อแรกสัมผัสยิ่งได้กินนมแม่และเลี้ยงลูกเองก็จะยิ่งสร้างความผูกพันที่แม่มีต่อลูกให้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนลูกจะมีความผูกพันต่อแม่เมื่อเริ่มแยกแยะตัวเองออกจากแม่ อายุได้ประมาณ ๔ เดือนขึ้นไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  เด็กทารกใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอน การนอนหลับให้เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กทารกทั้งร่างกายและสมองอีกครั้งหนึ่งที่เราได้อ่านข่าวการตายของเด็กทารกจากการนอน คราวนี้เป็นการตายจากการนอนคว่ำหน้า จมูกปากกดทับบนหมอนที่นอนจนหายใจไม่ออกเสียชีวิต ก่อนหน้านี้มีข่าวเด็กตกเตียงโรงพยาบาลถูกราวข้างเตียงหนีบคอและศีรษะ เห็นข่าวแม่กินยาแก้หวัดแล้วหลับสนิทนอนทับทารก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  ถาม : แคทลียา/กรุงเทพฯขณะนี้ดิฉันตั้งครรภ์ได้ ๗ เดือนแล้ว ต้องการทราบว่า สามารถเอกซเรย์ได้หรือไม่ตอบ : นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทรในช่วง ๓ เดือนแรกจะมีความสำคัญมาก เนื่อง จากเป็นการสร้างอวัยวะส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ควรจะถูกรังสีโดยไม่จำเป็น จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีผลต่อเด็กในอนาคตได้ถ้าสัมผัสรังสีเอกซเรย์โดยไม่ทราบมาก่อนก็ไม่เป็นอะไร เนื่องจากการเอกซเรย์นั้นปริมาณรังสีต่ำ ...