แพทย์แผนจีน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  ในอดีตกาลการแพทย์ตะวันออกและตะวันตกมีวิธีมองปัญหา วิธีการศึกษา และวิธีในการแก้ปัญหา ไม่แตกต่างกันมากนัก ในสมัยกรีกโบราณ นักปราชญ์เอมพีดอคเลส (Empedocles ก่อน ค.ศ. 500-430 หรือ พ.ศ. 1043-973) เชื่อว่า โลกเกิดขึ้นจากคุณสมบัติ ที่เย็น ร้อน แห้ง และชื้น ของธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และสรรพสิ่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  ความแตกต่างของปรัชญาตะวันออกและตะวันตกนั้น สามารถสะท้อนออกให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องการแพทย์ ทั้งนี้เพราะการแพทย์เป็นวิชาที่นำเอาความรู้และความเจริญของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม และปรัชญามาใช้กับมนุษย์ดังนั้น ปรัชญาความคิดทางการแพทย์ในแต่ละยุคสมัย จึงเป็นการสะท้อนออกของระบบความคิด ทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมในแง่ของวิธีมองปัญหา วิธีการศึกษา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  การกินอาหาร เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพอนามัยดีนั้น นอกจากจะต้องกินอาหารให้ถูกต้อง ในทรรศนะของการแพทย์ตะวันตกซึ่งหมายถึงการกินอาหารให้ครบหมวดหมู่ของอาหาร ซึ่งมี 5 หมวดหมู่ด้วยกัน คือ คาร์โบไฮเดรต (แป้ง) โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ แต่บางท่านก็บอกว่ามีน้ำอีกอย่างหนึ่งแต่ในทรรศนะของการแพทย์ตะวันออกยังมองลึกลงไปอีกว่านอกจากกินให้ถูกต้องแล้ว ยังต้องกินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับร่างกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  ผมต้องแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าผมจะเขียนคุยไปเรื่อย หากท่านมีข้อสงสัยขอเชิญเขียนมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ... ฉบับที่แล้วได้กล่าวเกริ่นระหว่างแพทย์ตะวันออกกับแพทย์ตะวันตก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 111 กรกฎาคม 2531
  พ.ญ. พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคอ้อวนที่พบกันมากในคนไทย โดยเฉพาะคนในเมืองหลวง สาเหตุของความอ้วนที่สำคัญคือ การได้รับอาหารที่มากเกินความจำเป็น ขาดการออกกำลังกาย หรือบางรายอาจเกิดจากโรคที่ทำให้ต้องกินยาบางประเภทเป็นระยะยาว ซึ่งทำให้อ้วนได้เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนมักนิยมใช้ยาลดความอ้วน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 92 ธันวาคม 2529
  ใจสั่นความรู้เรื่องการกดจุดเป็นของเก่าแก่และมีมานานหลายพันปีซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวจีน ศาสตร์แห่งการกดจุดได้แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งในอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะในยุโรป Dr.Frank Bahr ท่านเป็นแพทย์ชาวเยอรมัน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกดจุดโดยเฉพาะ ท่านได้ศึกษาและเขียนตำราการกดจุดไว้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์ เหมาะสำหรับนำมาเผยแพร่แก่ประชานชนในการดูแลสุขภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 91 พฤศจิกายน 2529
  ริดสีดวงทวาร ความรู้เรื่องการกดจุดเป็นของเก่าแก่และมีมานานหลายพันปีซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวจีน ศาสตร์แห่งการกดจุดได้แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งในอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะในยุโรป Dr.Frank Bahr ท่านเป็นแพทย์ชาวเยอรมัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 89 กันยายน 2529
  กดจุดเจริญอาหาร ความรู้เรื่องการกดจุดเป็นของเก่าแก่และมีมานานหลายพันปีซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวจีน ศาสตร์แห่งการกดจุดได้แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งในอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะในยุโรป Dr.Frank Bahr ท่านเป็นแพทย์ชาวเยอรมัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 88 สิงหาคม 2529
  วิตกกังวล เครียดความรู้เรื่องการกดจุดเป็นของเก่าแก่และมีมานานหลายพันปีซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวจีน ศาสตร์แห่งการกดจุดได้แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งในอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะในยุโรป Dr.Frank Bahr ท่านเป็นแพทย์ชาวเยอรมัน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกดจุดโดยเฉพาะ ท่านได้ศึกษาและเขียนตำราการกดจุดไว้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์ เหมาะสำหรับนำมาเผยแพร่แก่ประชานชนในการดูแลสุขภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 87 กรกฎาคม 2529
  ปัสสาวะรดที่นอน ความรู้เรื่องการกดจุดเป็นของเก่าแก่และมีมานานหลายพันปีซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวจีน ศาสตร์แห่งการกดจุดได้แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งในอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะในยุโรป Dr.Frank Bahr ท่านเป็นแพทย์ชาวเยอรมัน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกดจุดโดยเฉพาะ ท่านได้ศึกษาและเขียนตำราการกดจุดไว้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์ ...