โรคตามระบบ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  Q โรคจอประสาทตาเสื่อมคืออะไรA โรคที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่จุดรับภาพของจอประสาทตา โรคนี้ทำให้สูญเสียการมองเห็นโดยเฉพาะกลางภาพ ซึ่งสามารถมองเห็นขอบด้านข้างของภาพได้ เช่น มองเห็นตัวคน ส่วนของใบหน้าเบลอมองเห็นไม่ชัด. ผู้ป่วยบางรายเกิดการเสื่อมของจอประสาทตาขึ้นอย่างช้าๆ จนแทบไม่ทันสังเกตเห็น ขณะที่บางรายอาจเกิดการเสื่อมของจอประสาทตาอย่างรวดเร็ว โรคนี้มักพบในผู้สูงอายุตั้งแต่อ่ายุ 50 ปีขึ้นไป ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  การทำงานผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ อัตราส่วนผู้ป่วยหญิง ต่อชาย ประมาณ 4 : 1 อุบัติการณ์ของภาวะ hypothyroidism และ thyrotoxicosis เท่ากับ 3.5/1000 และ 0.8/1000 ตามลำดับ แม้ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้ป่วยกลุ่มโรคดังกล่าวมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง แต่ด้วยเป็นปัญหาที่สำคัญในเวชปฏิบัติ และเป็นกลุ่มโรคที่ต้องดูแลต่อเนื่องระยะยาว จึงจะได้นำเสนอแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับกลุ่มโรคธัยรอยด์โดยสรุป ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  สายตาสั้นเกิดจากอะไรQ อยากเรียนถามว่าสายตาสั้นเกิดจากอะไร การใช้สายตามากๆทำให้สายตาสั้นหรือไม่ และการใส่แว่นจะป้องกันไม่ให้สายตาสั้นมากขึ้นได้จริงหรือไม่.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์A ปัจจัยที่มีผลกำหนดให้มนุษย์เรามีสายตาปกติ สายตาสั้น ยาว หรือเอียง เกิดจากความสมดุลระหว่างความโค้งของกระจกตาดำ เลนส์ตา และความยาวของลูกตา. ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีผล ให้ร่างกายเสียของเหลวไปทางอุจจาระปริมาณมากและรวดเร็ว จนเกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง. ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขเรียกโรคนี้ว่า "โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง" โดยอาศัยอาการและคุณสมบัติของเชื้อที่เป็นสาเหตุการระบาดในประเทศไทยว่า มีสาเหตุจากเชื้อ Vibrio cholerae O1 ไบโอไทป์ El Tor ไม่ได้เกิดจาก V. ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  โรคฝ้าในเวชปฏิบัติ (Melasma in Clinical Practice) ตอนที่ 3 : ยาและเวชสำอางรักษาฝ้าชนิดใหม่ปัจจุบันมีการคิดค้นยาและเวชสำอางรักษาฝ้าใหม่ๆ โดยหวังจะรักษาฝ้าให้ได้ผลดี และมี ผลข้างเคียงน้อยที่สุด. อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยาและเวชสำอางรักษาฝ้าเหล่านี้ ผลการรักษายังต้องติดตามต่อไป. ยาและเวชสำอางรักษาฝ้าชนิดใหม่ เช่นกรดโคจิก (Kojic acid) สูตรเคมี คือ 5-hydroxy-4-pyran-4-one-2-methyl ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  การรักษาการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ควรเริ่มตั้งแต่อธิบายเรื่องโรคนี้ ให้ผู้ป่วยและคนในครอบครัวผู้ป่วยเข้าใจ และแนะนำให้ผู้ป่วยดูแลตนเองให้เหมาะสม เช่น พยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยออกกำลังกายสม่ำเสมอ, รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่, นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และรักษาสุขภาพจิตให้สดชื่น แจ่มใส เพราะถ้ามีอาการเครียด กังวล ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  เมื่อถามถึงความต้องการของคนทุกคนเกี่ยวกับสายตา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการมองเห็นที่ชัดเจนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาขับรถ ทำงาน หรืออ่านหนังสือโดยไม่ต้องใช้แว่นตาหรือคอนแท็กเลนส์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ. ในอดีตเราต้องยอมรับในความผิดปกติของตาที่เป็น มาตั้งแต่กำเนิด หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้. แต่ในปัจจุบัน ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โรคฝ้าในเวชปฏิบัติ (Melasma in Clinical Practice)ตอนที่ 2 : ยาทารักษาฝ้าการรักษาฝ้าส่วนใหญ่ใช้ยาทาให้สีจางลง ซึ่งมีทั้งยาที่ผ่านการศึกษาและนำมาใช้กันแพร่หลาย และยาทากลุ่มใหม่ที่กำลังวิจัยและทดลองใช้ จนถึงเทคนิคเสริมในการรักษาฝ้า เช่น การใช้เลเซอร์. ในการใช้ยาทารักษาฝ้า ควรมีความเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการสร้างเม็ดสี เพื่อให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคฝ้าขนานต่างๆ ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้มาก โรคเส้นประสาทก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพิการและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานเช่นกัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานานและควบคุมโรคได้ไม่ดี ทั้งในเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ในบางรายอาจพบโรคเส้นประสาทในขณะที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยเบาหวานชนิดที่ 2 ก็ได้. ...