โรคเรื้อรัง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  ผิวหนังมีหน้าที่หลายประการที่สำคัญคือ ป้องกันสารจากสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ผิวหนัง ป้องกันการสูญเสียสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย และทำหน้าที่สร้างสารต่างๆ รวมทั้งมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย.1โรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่พบบ่อยได้แก่ ลมพิษ (urticaria) ผื่นแพ้สารสัมผัสชนิด allergic contact dermatitis และผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic ...
 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  Fuccio L, et al. Meta-analysis: Can Helicobacter pylori Eradication treatment reduce the risk o for gastric cancer? Ann Intern Med 2009; 151:121-8.เชื้อ Helicobacter pylori เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร องค์กร International Agency for Research on Cancer จัดให้ H. pylori เป็นตัวก่อมะเร็งกระเพาะอาหารกลุ่มที่ 1 คำถามต่อมาคือว่าการรักษาเพื่อกำจัดเชื้อนี้จะช่วยลดความเสี่ยง ...
 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  Forman JP, et al. Diet and lifestyle risk factors associated with incidence hypertension in women. JAMA 2009; 302(4):401-11.เรื่องอาหารและพฤติกรรมกับการเกิดโรคความดันเลือดสูงแม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ก็เล่าใหม่ได้เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาไปข้างหน้าแบบ cohort ในกลุ่มพยาบาล ที่สหรัฐอเมริกา จำนวน 83,882 คนอายุ 27-44 ปี ในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งกลุ่มพยาบาลเหล่านี้ยังไม่มีโรคต่อไปนี้คือ ความดันเลือดสูง ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  บทนำเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมในหลายๆ ประเทศทั่วโลกตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามตัวเชื้อไวรัสชนิดนี้มีอัตราการกลายพันธุ์และวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกัน หรือดื้อต่อยาที่ใช้ในการรักษาได้ ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  สิ่งซึ่งหวังว่าผู้อ่าน "รู้ " แล้ว เกี่ยวกับ systemic hypertension1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความดันเลือดสูง 1.1 Hypertension (HT) ในที่นี้ คือ primary หรือ essential HT (ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ไม่เหมาะ ควรเรียกว่าความดันสูงที่ไม่มีสาเหตุ หรือ non-secondary). ความดัน systolic ทำนายภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่า diastolic ในคนสูงอายุ เพราะค่าของ diastolic ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ภาวะหัวใจเต้นเร็วคือ ภาวะที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ >100 ครั้ง/นาที ถ้าเกิดร่วมกับสัญญาณชีพไม่คงที่แล้วก็ควรให้การรักษาด้วย cardioversion (การช็อกหัวใจแบบเจาะจง) ส่วนภาวะหัวใจเต้นเร็วที่มีสัญญาณชีพคงที่ ควรแยกว่าเป็น QRS ขนาดแคบหรือกว้างแล้วพิจารณาให้การรักษาตามนั้น I. สัญญาณชีพไม่คงที่  II. สัญญาณชีพคงที่  a. QRSขนาดแคบ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12 ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  Q  :   ไข้หวัดหมูคืออะไรA  :   ชื่อเรียกในปัจจุบันใช้คำว่า Influenza A (H1N1) หรืออาจเรียก Swine-Origin Influenza A (S-OIV) ถ้าแยกรายละเอียดของไข้หวัดใหญ่ จะแบ่งเป็น 3 สายพันธุ์ใหญ่ๆ คือ type A, B และ C โดย type C จะพบน้อยที่สุด ในวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะมีสายพันธุ์ A และ B. ในสายพันธุ์ A ยังแบ่งย่อยลงไปอีกเป็น subtype ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ความหมายเจ็บ ในที่นี้หมายถึง อาการปวด เจ็บ จุก แน่น หนัก แสบ เสียว เสียด เหนื่อย อึดอัด หายใจไม่ออก หรือ อาการไม่สบาย (discomfort) อื่นๆ.อก ในที่นี้หมายถึง ส่วนของร่างกายตั้งแต่ส่วนต่อกับลำคอจนถึงชายโครงทั้ง 2 ข้าง และบริเวณข้างเคียง.ฉุกเฉิน ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นเฉียบพลัน/กะทันหัน และ/หรือ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความพิการ และ/หรือ ความตายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ถาม  :  เด็กแรกเกิด (newborn แรกเกิด-4 สัปดาห์) และเด็กทารก (infant) (4 สัปดาห์-เริ่มยืนได้หรือ 12 เดือน หรือ 24 เดือน) ถ้ามีอาการจามน้ำมูกใส คัดจมูก จะทำการรักษาอย่างไรในแต่ละกลุ่มอายุยา antihistamine เช่น cetirizine จะใช้ได้หรือไม่ ขนาดยาเท่าไรยา decongestant เช่น pseudoephedrine จะใช้ได้หรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  "อีก 6 วัน จะถึงวันหย่าแล้วค่ะหมอ... ทำไมคะ ทำไมต้องมาเกิดกับหนู หนูไปทำอะไรผิด มันเจ็บมากค่ะหมอ รู้สึกสภาพจิตใจมันแย่สุดๆ ... เหงา...โหวงๆ... บอกไม่ถูก"SMS  ที่ถูกส่งมาจากคนไข้รายหนึ่ง แม้จะผ่านการพูดคุยปลอบโยน จิตบำบัดกันไปหลายรอบแล้ว ก็ยังรู้สึกแบบข้างบน แพทย์ พยาบาลหลายคนที่บังเอิญต้องไปรับทราบและให้คำปรึกษาเรื่องหย่าๆร้างๆบ้าง คงรู้สึกแวบแรกว่า "เอาอีกแล้ว... ...