อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  โยคะ ไม่ใช่ การออกกำลังกายโยคะ คือ การรวมกายและใจ (มีสติรู้ รู้ตัวตลอดเวลา รู้ทุกขณะ ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งก็ตาม)การฝึกโยคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต้องเข้าใจหลักการของโยคะ ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ไม่ใช่เรื่องของท่าทาง แต่เป็นเรื่องของผลที่เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่มักจะติดเรื่องท่าทาง ด้วยภาพที่เห็นจากการนำเสนอตามสื่อต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  การป้องกันคือการรักษาที่ดีที่สุด หรือ "สร้าง" นำ "ซ่อม"กระบวนการ "สร้าง" ได้รับความสำคัญมากขึ้นคำว่า Empowerment ก็เริ่มถูกพูดถึงกันมากขึ้นตามไปด้วย ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะผลักดันแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมที่มาและความหมายของ Empowermentคำว่า empower เกิดจากการรวมตัวของคำ 2 คำ คือคำว่า em และคำว่า powerคำว่า em (หรือ en) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 366 ตุลาคม 2552
  ในหมู่คนที่สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง มักมีการเพ่งโทษไปที่สิ่งที่มากเกินไป เช่น ไขมันในเลือดสูง ความอ้วนหรือน้ำหนักเกิน จึงพยายามลดอาหารที่มีไขมันหรือคุมอาหาร หรือนิยมการมีรูปร่างผอมเพรียว แขนขาเก้งก้างเหมือนลำอ้อยบางท่านก็เลือกบริโภคสิ่งที่เชื่อว่ามีผลดีต่อสุขภาพ เช่น กินอาหารมังสวิรัติหรือชีวจิตอย่างเคร่งครัด คือกินแต่พืชผัก ธัญพืช ไม่กินเนื้อสัตว์ ไข่ นม จนขาดสารอาหารที่จำเป็น เช่น ธาตุเหล็ก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 366 ตุลาคม 2552
  ความเจ็บป่วยและโรคหลายชนิดเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีโอกาสรักษาให้หายได้ แม้จะด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่สมัยใหม่เพียงใด แต่หลายครั้งผู้ป่วยกลับหายป่วยได้ด้วยการรักษาจาก "ใจ" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 366 ตุลาคม 2552
  หากการใช้ชีวิตในทุกวันนี้มีแต่ความเครียด ปัญหาและความทุกข์ ให้ลองหันมาปรับวิถีชีวิตใหม่โดยการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง สร้างระบบระเบียบเพื่อให้ชีวิตและงานประสบความสำเร็จ ชีวิตเป็นสุขความสำเร็จในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่วินัยข้อคิดดีๆ ที่หาได้จาก www.hiso.or.th โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ แห่งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุไว้ว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 366 ตุลาคม 2552
  นางคนึงนิจ ไชยลังการณ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวถึงลักษณะและปัญหาของเด็กออทิสติกว่า เด็กออทิสติกมีความบกพร่องทางพัฒนาการทั้งด้านภาษา สังคมและพฤติกรรม ทำให้ไม่สามารถดูแลตนเองด้านกิจวัตรประจำวัน และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ ซึ่งโรคนี้ยังหาสาเหตุของโรคที่แน่นอนไม่ได้ แต่พบได้ทั่วไปทุกเชื้อชาติ และมักพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 366 ตุลาคม 2552
  ท่านดาไลลามะ เคยกล่าวไว้ว่า ปัญหาของมนุษย์ทุกวันนี้คือความพร่องจิตวิญญาณ และการแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติคือการปฏิวัติทางจิตวิญญาณ (Spiritual Revolution)ปัจจุบันคำว่า Spirit, Spiritual, Spiritual Experience หรือ Spiritual Development ถูกใช้ในภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมดา ถ้าจะพูดไปแล้วเรื่องเหล่านี้คือกลุ่มหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก คนที่สนใจเรื่องนี้นอกจากด้านสุขภาพมีมากมาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  ฉบับนี้ คุณหมอกฤษฎา บานชื่น ได้เริ่มข้อเขียนตอนแรกในคอลัมน์ " พ่อสอนลูก" ว่าด้วยการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อนที่จบแพทย์รุ่นเดียวกับผมท่านนี้ มีความสนใจเรื่องการออกกำลังกายมาตั้งแต่เล็ก และเคยเขียนคอลัมน์ประจำเกี่ยวกับการออกกำลังกายในหมอชาวบ้าน ซึ่งต่อมาได้พิมพ์เป็นหนังสือเล่มออกมา 2เล่ม คือ "คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ" และ "คู่มือขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 364 สิงหาคม 2552
  "ดิฉันเคยไปเข้าค่ายฝึกสมาธิภาวนาที่สถานปฏิบัติธรรม ครั้งละ 5 วัน 7 วันมาหลายรอบแล้ว ตอนอยู่ในค่ายจิตใจก็สงบดี ตอนกลับจากค่ายใหม่ๆ ก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ปะทุมากนัก แต่อยู่ไปๆ ก็กลับมีอารมณ์ร้อน หงุดหงิด งุ่นง่าน โมโหผู้คนไปทั่วเหมือนเดิม เมื่อมีความทุกข์ใจมากๆ ก็เข้าไปฝึกในค่ายปฏิบัติธรรมรอบใหม่ วนเวียนเช่นนี้อยู่หลายรอบแล้ว..." ผู้บอกเล่าเรื่องนี้เป็นพยาบาลหัวหน้างาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 362 มิถุนายน 2552
  เรื่องราวที่ผู้คนให้ความสนใจด้านการรักษาพยาบาลที่มักจะพบว่ามีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นเสมอๆ บางเรื่องเป็นเรื่องที่ฟังแล้วพูดไม่ออกบอกไม่ถูก เช่น ที่ต่างประเทศมีการผ่าตัดขาผู้ป่วย แต่บังเอิญไปผ่าผิดข้าง ซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น ความจริงโรคอยู่ขาข้างหนึ่ง แต่ทำไมถึงไปผ่าอีกข้างหนึ่ง แทนที่จะหายหรือดีขึ้นแต่ทำให้แย่ลงไป เลวร้ายกว่าเดิมถ้าลองมาสมมุติเล่นๆ ว่าคนหนึ่งป่วย แต่อีกคนหนึ่งปกติ ...