อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพลมหายใจ : ระฆังแห่งสติฉบับนี้คุณหมอสมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ได้เขียนเรื่อง "หายใจช้า" โดยได้แนะนำวิธีฝึกหายใจเข้า-ออกช้าๆ ไม่เกินนาทีละ ๑๐ ครั้ง ทำวันละ ๑๕ นาทีจะมีผลดีต่อสุขภาพ เช่น คลายเครียด ลดความดันเลือด เป็นต้นการใช้ลมหายใจในการส่งเสริมสุขภาพตนเองนั้น ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวตะวันออกมาแต่โบราณกาล ที่รู้จักกันดีก็คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหายใจ ช้า...ช้า...ช้า...ลดความดันเลือด พาจิตผ่อนคลาย สลายความเครียดการหายใจช้า จะลดการทำงานระบบ "สู้" และเพิ่มการทำงานของระบบประสาท "พัก" หัวใจจะเต้นช้าลง ความดันเลือดก็ลดลงด้วยทำไมต้องหายใจช้าหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมต้องมาสนใจการ หายใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญนมตำเลียดอกไม้งามอย่างพอเพียงในบรรดาดอกไม้หลายสิบชนิดที่คอลัมน์นี้นำเสนอมาแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีชนิดใดที่มี ชื่อแปลกเหมือนดอกไม้ที่จะนำเสนอในครั้งนี้ เลย รวมทั้งยังมีคุณลักษณะพิเศษเป็นดอกไม้ขนาดเล็กแต่ไม่เล็กเกินไป หรืออาจจะเรียกได้ว่ามีขนาด "พอเพียง" อีกด้วย นับว่ามีความทันสมัยเหมาะกับยุคนี้เป็นอย่าง ยิ่ง ดอกไม้ชนิดนี้มีนามว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพความสุขกับสุขภาพคำเกริ่นมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้จัดทำสมุดบันทึกประจำวัน (ไดอารี) โดยใช้ชื่อว่า "กรุ่นกลีบความสุข ๒๕๕๑" ในเล่มมีภาพวาดดอกไม้หลากชนิดอันงดงาม และมีบทความเกี่ยวกับความสุข เดือนละ ๑ บทผมมีโอกาสเขียนบทประจำเดือนพฤศจิกายน โดยใช้ชื่อว่า "ความสุขกับสุขภาพ"จึงขอนำมาเผยแพร่ในบอกเล่าเก้าสิบฉบับนี้ครับ คำว่า "สุขภาพ" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลก ธรรมสัญจร สู่มูลนิธิพุทธฉือจี้๑๖อรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์พลังแห่งศรัทธา คือหลักประกันสุขภาพการศึกษาดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากมีท่านผู้ใหญ่ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี และอาจารย์แพทย์หลายท่านร่วมอยู่ในคณะดูงานด้วย จากการดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไทเปและฮวาเหลียน ๕ วัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญสายน้ำผึ้ง จากความหอมของไม้ดอก สู่ความหวานของไม้ผลช่วงปลายปีต่อต้นปี คือระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อันถือเป็นปีใหม่ของชาวจีน เป็นฤดูของ ส้มเขียวหวานที่มีมากทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะส้มเขียวหวานพันธุ์ใหม่ๆ ที่คนไทยนิยมกินกันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เช่น ส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ซึ่งช่วงแรกๆ มี ราคาแพงมาก จนปัจจุบันมีราคาเดียวกันกับส้มเขียวหวาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  นพ.ประเวศ วะสีความสุขปีใหม่ ๒๕๕๑เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๑ หมอชาวบ้านขออำนวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ผู้จัดทำ และองค์กรสนับสนุนต่างๆ ประสบความสุขสวัสดี ความขุ่นข้องหมองใจ หรือทุกข์โทมนัสใดๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วก็ขอให้เคลื่อนคล้อยไปกับการเวลา และอย่ากลับมาผ้องพานอีกในปีใหม่นี้ อย่าไปวิตกกังวลกับการเมืองจนเกินเหตุ สิ่งใดมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด เพราะมีเหตุปัจจัยให้มันเป็นเช่นนั้นเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  นพ.บรรลุ ศิริพานิชการมีสุขภาพจิตที่ดีคนที่มีสุขภาพจิตดี คือคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย แนวทางที่จะทำให้มีสุขภาพจิตดีมีหลายแนวทางดังต่อไปนี้๑.ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ มักจะมาจากครอบครัวแตกแยกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบุคคลในครอบ- ครัวจะต้องช่วยกันทำให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  ประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลก ธรรมสัญจร สู่มูลนิธิพุทธฉือจี้๑๕จันทพงษ์ วะสีคณะเดินทางเยี่ยมชมดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้* กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วยผู้ดูงาน๓๒ ท่าน และอาสาสมัครอีก ๘ ท่าน นัดพบกันที่สนามบินดอนเมืองตั้งแต่ ๑๐.๓๐ น. เพื่อทำความรู้จักและกินอาหารกลางวันก่อนออกเดินทางเวลาบ่ายเราสองคนเดินทางแยกจากกลุ่มคณะเดินทาง ในตอนค่ำวันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  อังกาบ ดอกไม้ไทยที่ไม่ค่อยคุ้นหูหญิงไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนิยมตั้งชื่อเรียกตามชื่อดอกไม้ที่งดงาม หรือกลิ่นหอมซึ่งเป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในขณะนั้น การสำรวจรายชื่อของดอกไม้ที่หญิงไทยนิยมนำมาตั้งชื่อในแต่ละยุคสมัยจึงเป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นความนิยมในดอกไม้ชนิดนั้นๆ ด้วยดอกไม้ไทยบางชนิดซึ่งเป็นที่นิยมในอดีต และนิยมนำมาตั้งชื่อให้หญิงไทยนั้น ปัจจุบันแทบจะไม่มีการนำมาตั้งชื่อกันอีกเลย ...