การทำสมาธิ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 317 กันยายน 2548
  บนเส้นทางหนังสือ(๘)"การเข้าใจเรื่องทุกข์มีความสำคัญ" ท่านทะไล ลามะ อธิบาย"เพราะมีทางที่จะเป็นอิสระจากทุกข์ โดยขจัดเหตุแห่งทุกข์ มนุษย์สามารถประสบอิสรภาพได้ สภาวะที่ไม่มีทุกข์ หลักทางพุทธนั้นสาเหตุของทุกข์คือ โลภ โกรธ หลง เป็นยาพิษทางจิตใจทั้งสาม คำว่า โง่ หรืออวิชชาในทางพุทธนั้น มีความหมายจำเพาะ ไม่ได้หมายถึงการขาดข้อความรู้ แต่หมายถึงการเห็นผิดในธรรมชาติของตัวเอง และสรรพสิ่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 316 สิงหาคม 2548
  อัศจรรย์แห่งโพชฌงค์ ๗เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงอาพาธ พระจุนทะแสดงโพชฌงค์ถวายก็ทรงหายประชวร สำหรับคนทั่วไป ยามเจ็บไข้ได้ป่วย โพชฌงค์ ๗ สามารถช่วยให้อาการทุเลาหรือหายได้หรือไม่ ผู้เขียนเป็นทั้งแพทย์และครูแพทย์ ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลานานพอสมควร และได้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของกาย-ใจ ทั้งในภาวะปกติและภาวะ เจ็บป่วย ตลอดจนเห็นความสำคัญของการดูแลประคับประคองใจผู้ป่วยเสมอมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 316 สิงหาคม 2548
  บนเส้นทางหนังสือ(๗)คราวที่แล้วเป็นการคุยกันระหว่างท่านทะไล ลามะ กับหมอคัตเลอร์ค้างอยู่ตรงที่คนที่ขาดความรักและโหดร้ายอย่างสตาลิน"มีคนบางคนเริ่มต้นในชีวิตเลย มีชีวิตที่ขาดความรักจากผู้อื่นและไม่มีความสุข หลังจากนั้นเขาไม่มีความรู้สึกเยี่ยงมนุษย์ ไม่สามารถรักคนอื่นได้ กลายเป็นคนหยาบกระด้างและอำมหิต" ท่านทะไล ลามะ พูดแล้วก็หยุดไปนาน ครุ่นคิดอย่างจริงจัง ก้มลงหยิบถ้วยชาดื่ม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 315 กรกฎาคม 2548
  เปิดลายแทงแห่ง "ความสุข"ความลับที่คุณต้องรู้ นิตยสารไทม์ เปิดประเด็นที่พลิกกระแสนิยมในโลกยุคใหม่ได้อย่าง "กลับตาลปัตร"นั่นคือการสืบสาวเรื่องราวว่าด้วย"ความสุข" อย่างเจาะลึกถึงแก่นว่า มีที่มาจากไหนกันแน่ พร้อมกับพยายามพิสูจน์ด้วยผลวิจัยจากทั่วโลกว่า คาถา "มีเงินมากก็สุขมาก" นั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 313 พฤษภาคม 2548
  สุนทรียสนทนา หรือสานเสวนา (Dialogue)คำว่า Dialogue ในภาษาอังกฤษในความหมายของนักฟิสิกส์เรืองนาม นาม เดวิด โบห์ม ซึ่งมีผู้แปลว่า "สุนทรียสนทนา" บ้าง หรือ "สานเสวนา" บ้าง กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นทุกที เช่น กลุ่มเชียงราย อันมีคุณวิศิษฐ์ วังวิญญู เป็นโต้โผใหญ่ ทำการเผยแพร่และจัดฝึกอบรมทั่วไป คุณสุภาวดี หาญเมธี นำไปใช้เรื่องครอบครัวเข้มแข็ง ดร.ปาริชาต ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 310 กุมภาพันธ์ 2548
  เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีทั้งวันตรุษจีนในวันที่ ๙ วันวาเลนไทน์วันที่ ๑๔ และวันมาฆบูชาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ใครจะชอบวันใดวันหนึ่ง หรือสองวัน หรือทั้งสามวันก็ตาม ขอให้มีจิตระลึกรู้ถึงความสำคัญของวันนั้นอย่างลึกๆการรับรู้อะไรอย่างลึกๆ จะทำให้เกิดปัญญาสุขุมลุ่มลึก แต่การรับรู้อย่างตื้นๆ คร่าวๆ ผิวเผิน จะทำให้รู้แบบแยกส่วน และเกิดความบีบคั้นควรจะฝึกการสัมผัสโดยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่างลึกๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 309 มกราคม 2548
  ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านตลอดจนคณะผู้จัดทำหมอชาวบ้านทุกท่านประสบความสุขสวัสดีในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๘ขอให้มีสุขภาพดีและอายุยืน สุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทุกคนควรสร้างเสริมให้มีขึ้นและหวงแหน สุขภาพไม่ดีเป็นการเสียโอกาสชีวิตเป็นอย่างยิ่งปัญหาใหญ่ของมนุษย์คือรู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำหมอชาวบ้านทำหน้าที่บอกท่านว่าอะไรดี แต่การทำท่านต้องทำเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 309 มกราคม 2548
  ถาม : บุษบา/ชลบุรีดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับลูกสาวจะเรียนปรึกษาค่ะ คือ ลูกสาวอายุ ๓ ขวบ อยู่อนุบาล ๑ มีความจำดีมาก (คุณครูชมให้ฟัง) อ่านได้ และชอบทำกิจกรรม จะให้ร้องเพลงหรือให้เต้นรำ ลูกสาวจะทำเต็มที่แต่ปัญหาคือ จนป่านนี้ยังเขียน ไม่ค่อยได้ เขียนได้ตัว หรือ ๒ ตัว แล้วก็เลิก และถูกดุจะไม่ยอมเขียนเลย ดิฉันกลุ้มใจมาก จึงอยากทราบว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิสั้นหรือเปล่าค่ะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 306 ตุลาคม 2547
  มรรควิถีของโยคะจากอดีตถึงปัจจุบันคอลัมน์โยคะ นิตยสารหมอชาวบ้าน ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เราได้พูดกันถึงเทคนิคท่าโยคะอาสนะ เทคนิคปราณยามะ ได้มีการพูดถึงการประยุกต์เทคนิคโยคะเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่คนทั่วไปรับทราบกัน เราจะมาลองดูเรื่องราวของโยคะที่ละเอียดลงไปอีก บ้างยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือบ้างก็เป็นที่รับรู้จากศาสตร์สาขาอื่นๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 293 กันยายน 2547
  อาโรคยปรมา ลาภา "ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง"คำกล่าวนี้ทุกคนคงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย ใจ หรือจิตวิญญาณ โดยเฉพาะผู้อ่าน "หมอชาวบ้าน" และหลายคนก็คงทราบกันแล้วว่า เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ ๒ สาเหตุ๑. เชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย เช่น บิด อหิวาตกโรค วัณโรค เป็นต้น๒. การใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ ...