การพักผ่อน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 362 มิถุนายน 2552
  ในบรรดากล้วยไม้ป่าที่มีกำเนิดในประเทศไทย หากนับเฉพาะที่มีชื่อเสียงรู้จักทั่วไปทั้งระดับประเทศและระดับโลก เพราะมีความงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว และมีคุณค่าด้านเป็นพ่อแม่พันธุ์พัฒนาเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ๆ ต่อมาอีกมากมาย กล้วยไม้ป่าดั้งเดิมของไทยที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรวมกล้วยไม้ที่คนไทยเรียกว่า ฟ้ามุ่ย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  "ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้นี้ ไว้และขยายพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้สารภีเหลือแต่ชื่อเท่านั้น"Žระหว่างที่พยายามหาต้นหมันให้เจอนั้น ได้ไปพบต้นสารภีซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาแทน กำลังออกดอกอยู่ที่วัดสุวรรณดาราราม มีชาวอยุธยา2-3 คนอยู่ใต้ต้น และมีการวางแผนการเก็บดอกสารภีเป็นอย่างดี โดยวางตาข่ายอยู่ใต้ต้นซึ่งรองรับดอกสารภีสอบถามดูได้ความว่าเก็บไปเพื่อขาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  บรรดากล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในเขตป่าของประเทศไทยนั้น ดูเหมือน "ช้าง" จะเป็นชื่อที่ชาวไทย รู้จักคุ้นเคยมากที่สุด จนอาจกล่าวได้ว่าสถานะของช้างที่เป็นกล้วยไม้ กับช้างที่เป็นสัตว์ป่ามีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ช้างนับเป็นราชาในหมู่สัตว์ป่าไทย เช่นเดียวกับ "ช้าง" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 359 มีนาคม 2552
  "ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี" แปลว่า "ธรรมย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม" เป็นพุทธพจน์ อยู่ในพระไตรปิฎก 84,000 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  ช่วงที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสไปชมงานวันเกษตร ประจำปี 2551 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในงานมีพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ มาจำหน่ายมากมาย รวมทั้งไม้ดอกชนิดต่างๆด้วย ผู้เขียนแวะชมร้านกล้วยไม้ ได้ชื่นชมความงามของดอกกล้วยไม้หลากหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะกล้วยไม้ สกุลหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้ นั่นคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  เมื่อ 22 ปีก่อน ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ถึงวันนี้เวลาที่ล่วงเลยไปเนิ่นนานทำให้ความทรงจำเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนั้นเลือนหายไปแทบหมดสิ้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 356 ธันวาคม 2551
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อ"พุทธรักษา" มีความหมายตรงตัวง่ายๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 355 พฤศจิกายน 2551
  งานยิ่งใหญ่ที่มีขึ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 คงจะมิอาจไม่เขียนถึงได้นั่นคือการจัดงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นการจัดงานที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยอีกเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการสร้างพระเมรุสำหรับถวายพระเพลิงนั้น เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความงดงามวิจิตร เพื่อให้สืบทอดตามคติโบราณราชประเพณี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 353 กันยายน 2551
  ประเพณีตักบาตรดอกไม้ในฤดูกาลเข้าพรรษานั้น มีดอกไม้หลายชนิดที่ใช้ตักบาตร ถ้าใครเคยไปที่อำเภอพระพุทธบาท ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 351 กรกฎาคม 2551
  บัว ได้ถูกยกย่องให้เป็นราชินีแห่งดอกไม้น้ำ ด้วยความสวยงามที่ปรากฏประจักษ์แก่สายตาผู้พบเห็น เนื่องจากดอกที่ใหญ่ สีสันสะดุดตาที่ชูอยู่พ้นน้ำ ใบมีขนาดใหญ่ ในภาษาสันสกฤต เรียกบัวว่า "บงกช" แปลว่าเกิดแต่ตม นั่นเป็นเพราะเป็นพันธุ์ไม้น้ำที่มีเหง้าหรือหัวอยู่ในตม ใบและดอกแตกออกมาจากเหง้าหรือหัวนี้ บัวที่เราคุ้นเคยคือบัวหลวง (lotus) และบัวสาย ...