อิริยาบถ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ เนื้องอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาว ชนิดลิมโฟไซต์ ต่อมน้ำเหลือง หลอดน้ำเหลือง ต่อมทอนซิล และม้าม เสียไปโดยแยกชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินซึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบได้น้อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  เนื้อปลาปักเป้าอันตรายถึงชีวิตเมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จับกุมผู้ลักลอบขนปลาปักเป้าเข้ากรุงเทพฯ ปริมาณมากกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัมปลาปักเป้าเป็นปลาต้องห้ามตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ ๒๖๔ (ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕) ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายซึ่งปลาปักเป้าที่ผ่านมามีคนไทยได้รับพิษจากปลาปักเป้าทั้งชนิดน้ำจืดและน้ำเค็ม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  คนกับงานดร.คีรินท์ เมฆโหรา คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดลโรคสุดฮิตในกลุ่มคนที่ใช้ข้อมือนอกจากโรคเส้นประสาทที่ข้อมืออักเสบที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานกับคอมพิวเตอร์ ที่ได้กล่าวถึงในฉบับที่ผ่านมาแล้ว ยังมีโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ใช้มือทำงานบ่อยๆ ซ้ำๆ และข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้อง โรคเอ็นข้อมืออักเสบที่พบได้บ่อยคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  ความดันโลหิตสูงคำจำกัดความความดันโลหิต คือ แรงดันเลือด ที่เกิดจากหัวใจ สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การวัดความดันโลหิตสามารถทำโดยใช้เครื่องมือหลายชนิด แต่ชนิดที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตมาตรฐานชนิดปรอท เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลชนิดอัตโนมัติ ค่าของความดันโลหิตมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท จะมี๒ ค่า๑ความดันตัวบน (ซีสโตลิก) เป็นแรงดันเลือด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 339 กรกฎาคม 2550
  โรคไข้หวัดใหญ่ โรคที่มากับสายฝนอันฉ่ำเย็น ทำให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ เสียงานเสียเงิน แต่ทุกวันนี้ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย "วัคซีน"วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุโดยปกติในหน้าฝน อัตราการติดเชื้อของ ไข้หวัดใหญ่จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ ๕๕ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 339 กรกฎาคม 2550
  น้ำเต้าควบคุมดบาหวาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  โรคไข้เลือดออก คำๆ นี้ ยังได้ยินอยู่บ่อยๆ จนเป็นที่คุ้นหูของคนทั่วไป ถือว่าเป็นโรคติดต่อที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก การส่งเสริมให้คนออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเป็นการการสร้างสุขภาพที่ดีมาก แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะต้องเฝ้าระวังตนเอง และคนในครอบครัวไม่ให้ได้รับเชื้อโรคชนิดต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพหมอนรองกระดูกเคลื่อนโรคนี้พบได้บ่อยในคนหนุ่มสาว และวัยกลางคนที่ทำงานหนัก พบได้น้อยในคนอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไปหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน* เป็นโรคที่พบ ได้บ่อยในวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน ทำให้มีอาการปวดหลังและปวดขาเรื้อรัง ซึ่งสร้างความรำคาญ ความทุกข์ทรมาน และความวิตกกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีอันตรายร้ายแรง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  รุกฆาต! เบาหวานผลการสำรวจพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนกว่า ๓ ล้านคน ตัวเลขที่น่าตกใจนี้มีสาเหตุจากการพัฒนาประเทศตามกระแสทุนนิยมทำให้ประเทศไทยอาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาผู้ป่วยเบาหวานสูงถึงปีละ ๓.๕-๘.๔ หมื่นล้านบาท แต่หากรวมค่ารักษาโรคแทรกซ้อน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และค่าเสียโอกาสอื่นๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  คนกับงานผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดลปวดกล้ามเนื้อป้องกันได้ด้วยการยืดเหยียดอาการปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อมักพบได้บ่อยทั้งในคนทำงานนั่งโต๊ะและผู้ใช้แรงงาน ถ้าไม่ได้จัดการกับอาการปวดเมื่อยและล้ากล้ามเนื้ออย่างเหมาะสม อาการอาจมากขึ้นจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรังของกล้ามเนื้อ (myofascial pain) การยืดกล้ามเนื้อเป็นวิธีหนึ่ง ...