อนามัยสิ่งแวดล้อม

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 393 มกราคม 2555
  กิจกรรม “บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์” ได้ถูกจัดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังจากที่ต้องทนอยู่กับสภาพน้ำท่วมขังต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์ ยาวนานนับเดือน แต่ละบ้าน สมาชิกภายในครอบครัวต่างกุลีกุจอช่วยกัน เร่งล้างและทำความสะอาด เพื่อให้บ้านกลับมาน่าอยู่อีกครั้งเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้สารพัด ที่แช่น้ำเสียหายจำนวนมาก ถูกโละ รื้อ ขนออกมาทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน หมอน มุ้ง ตู้ โต๊ะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 393 มกราคม 2555
  จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้บ้านพักอาศัย โรงงาน โรงพยาบาล สถานที่ราชการต้องจมอยู่ใต้น้ำนานเป็นเวลานับเดือน แต่เมื่อน้ำลดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั่นคือ อันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มาในช่วงน้ำท่วมที่เห็นเด่นชัดที่เกิดขึ้นคือ เชื้อราที่เกิดตามผนังอาคารบ้านเรือน เชื้อราจัดเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  พบว่ามีผู้ที่มีตุ่มคันที่เกิดจากหมัดกัดได้บ่อย ลักษณะของตุ่มหมัดกัดจะเป็นตุ่มคันที่เป็นตุ่มแดงนูน มีจุดตรงกลาง ตุ่มขึ้นเป็นหย่อมอยู่ใกล้เคียงกัน และมีประวัติใกล้ชิดกับสุนัข นอกจากถูกหมัดสุนัขกัดแล้ว คนเรายังถูกหมัดแมว หมัดหนู และหมัดคนกัดได้การถูกหมัดกัดนอกจากทำให้เกิดตุ่มคันแล้ว ยังนำโรคติดเชื้ออื่นๆ ได้ด้วย เช่น กาฬโรค ไข้ไทฟัสหนู และนำโรคพยาธิตัวตืดบางชนิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับพระราชทานเนื้อเยื่อพันธุ์พืชต่างๆ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไปตามศักยภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  หมอกควันที่เชียงใหม่ปลาตายที่อ่างทอง-ระยองอากาศพิษขณะที่เขียนคุยกับผู้อ่านนี้กำลังมีเรื่องหมอกควันที่เชียงใหม่เนื่องจากไฟไหม้ป่า ประชาชนต้องหายใจเอาหมอกควันที่มีผงคาร์บอนจำนวนมากเข้าไปในปอดในขณะเดียวกันเกิดเรื่องปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาแถวจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเข้าใจว่าโรงงานปล่อยของเสียที่มีสารพิษลงไป พร้อมๆ กันมีข่าวว่าที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่เอาโรงงาน ไปตั้งเป็นร้อยๆ โรง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเองโรคอุจจาระร่วง หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลวจำนวน 3 ครั้งต่อวันหรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูก หรือมูกปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 วัน (เด็กแรกเกิด ที่กินนมแม่อาจถ่ายอุจจาระนิ่มเหลวไม่มีมูกปนเลือดหรือกลิ่นเหม็น โดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน หรือเป็นไข้ถือว่าปกติ)สาเหตุอุจจาระร่วงที่เกิดจากการติดเชื้อมีสาเหตุ จากการรับประทานอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  ดื่มแดด...เพื่อกระดูกชีวิตของผู้คนเมืองร้อนอย่างพวกเรา คงหนีไม่พ้นแดดแรงที่แสนจะแผดเผาผิวกาย มันเป็นเรื่องที่เราต้องทน จุดนี้ทำให้หลายคนพยายามที่จะหลบเลี่ยงแสงแดดด้วยการอยู่เพียงในบ้านหรือที่ทำงาน จะออกไปนอกชายคาก็ต้องกางร่ม แต่พวกคุณจะตกใจหรือไม่ หากมีคนบอกว่า "หลบแดดทำให้เราเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน" เป็นที่ทราบกันดีว่าแสงแดดนั้นอุดมไปด้วยวิตามินดี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  ปลาปักเป้ามีพิษถาม : วัฒนา/ชลบุรีผมได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ มีการจับปลาปักเป้า จำนวนมากส่งขายตามร้านอาหาร ปลาปักเป้ามีประโยชน์และโทษต่อร่างกายอย่างไรตอบ : นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตรปลาปักเป้า (puffer fish) เป็นปลาชนิดหนึ่งที่พบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม พบได้ทั่วไปทั้งในประเทศที่มีอากาศร้อนและอบอุ่น ในประเทศไทยมีปลาปักเป้าน้ำจืด เช่น ปลาปักเป้าเขียว ปลาปักเป้าเหลือง ปลาปักเป้าทอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ปัจจุบันนับว่าเด็กไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา และในแต่ละปีเด็กไทยต้องเสียชีวิตจากอุบัติภัย มากกว่า ๓,๐๐๐ ราย เป็นทารกมากกว่า ๑๐๐ รายผลของโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในเด็ก” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  คนที่ทำงานใช้เวลามากกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาใน แต่ละวันอยู่ในอาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารอื่นๆ ด้วย มีโอกาสเป็นโรคมนุษย์ตึกองค์การอนามัยโลกคาดว่าร้อยละ ๓๐ ของอาคาร ทั่วโลกอาจมีปัญหาด้านสุขภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งนำไปสู่ปัญหากลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิดได้สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิด ...