การปฐมพยาบาล

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 316 สิงหาคม 2548
  เลือดกำเดาไหลเลือดกำเดาไหลเมื่อหลอดเลือดในจมูกแตกจะพบว่ามีเลือดไหลออกมา อาจเกิดจากการเป็นหวัด การสั่งน้ำมูกการติดเชื้อในช่องจมูกความหนาวเย็นของอากาศโรคความดันเลือดสูงการปฐมพยาบาล๑.ให้ผู้บาดเจ็บนั่งโน้มตัวไปด้านหน้า ห้ามแหงนหน้าเพราะเลือดไหลลงคอและอาเจียนได้๒.ใช้มือบีบปลายจมูก และให้หายใจทางปากโดยบีบปลายจมูกไว้ ๑๐ นาที ให้คลายมือออก ถ้าเลือดยังไหลต่อให้บีบต่ออีก ๑๐ นาที ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 316 สิงหาคม 2548
  แผลฟกช้ำแผลฟกช้ำเป็นบาดแผลที่เกิดจากการถูกของแข็งหนีบ หรือกระทบกระแทกไม่มีบาดแผลฉีกขาดหรือเลือดออกให้เห็นจากภายนอก แต่มีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังและหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนัง ทำให้เลือดออกและคั่งอยู่ใต้ผิวหนัง มักพบรอยช้ำบวมและสีผิวเปลี่ยนบริเวณอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บการปฐมพยาบาล๑. ประคบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเป็นระยะๆ ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก เพื่อเป็นการห้ามเลือด๒. ภายหลัง ๒๔ ชั่วโมงต่อมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 286 กุมภาพันธ์ 2546
  "เจ็บ" ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภยันตราย แมลง สัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย" ฉุกเฉิน"ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้อง รีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิต หรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก" การช่วยตนเองและช่วย กันเอง"ในที่นี้หมายถึง คนที่เกิดอาการเจ็บฉุกเฉิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 285 มกราคม 2546
  " เจ็บ "ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย"ฉุกเฉิน "ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก"การช่วยตนเองและช่วยกันเอง "ในที่นี้หมายถึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 285 มกราคม 2546
  อุดม/กรุงเทพฯ : ผู้ถามผมอยากทราบการให้อาหาร สำหรับผู้ป่วยที่ต้องมีการผ่าตัด ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดครับพญ.รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข : ผู้ตอบ(www.thaiclinic.com)การจัดอาหารก่อนและหลังผ่าตัดจะช่วยให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จทำให้คนป่วยสบายขึ้นการจัดอาหารก่อนผ่าตัดการจัดอาหารก่อนผ่าตัดขึ้นกับสถานการณ์ว่าการผ่าตัดนั้นเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือเป็นเรื่องที่รอได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 284 ธันวาคม 2545
  ” เจ็บ “ ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย ”ฉุกเฉิน “ ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องรีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ถึงชีวิตหรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก”การช่วยตนเองและช่วยกันเอง “ ในที่นี้หมายถึง คนที่เกิดอาการเจ็บฉุกเฉิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 283 พฤศจิกายน 2545
  " เจ็บ" ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย" ฉุกเฉิน "ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องรีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ถึงชีวิตหรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก" การช่วยตนเองและช่วยกันเอง "ในที่นี้หมายถึง คนที่เกิดอาการเจ็บฉุกเฉินรู้จักวิธีช่วยตนเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 282 ตุลาคม 2545
  การช่วยตนเอง และ ช่วยกันเองในยามเจ็บฉุกเฉิน(ต่อ)"เจ็บ" ในที่นี้หมายถึง การ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการเป็นพิษจากยาด้วย"ฉุกเฉิน" ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องรีบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ถึงชีวิตหรือพิการ หรือต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก"การช่วยตนเองและช่วยกันเอง" ในที่นี้หมายถึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 281 กันยายน 2545
  การช่วยตนเองและช่วยกันเองในยามเจ็บฉุกเฉิน"หมอชาวบ้าน" ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมได้กล่าวถึงเรื่อง"การช่วยตนเอง และช่วยกันเองในยามป่วยฉุกเฉิน"ช่วงต่อไปนี้จะกล่าวถึง "การช่วยตนเองและช่วยกันเองในยามเจ็บฉุกเฉิน""เจ็บ" ในที่นี้หมายถึง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภยันตราย แมลงสัตว์กัดต่อย และการได้รับสารพิษ รวมทั้งการแพ้ยา และการ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 280 สิงหาคม 2545
  ปวดเมื่อยที่แขน และเหงื่อไม่ออกขณะออกกำลังกายวิลาวัลย์/กรุงเทพฯ : ผู้ถามดิฉันอายุ ๔๑ ปี มีบุตร ๒ คน ดิฉันเป็นแม่บ้าน ส่วนสามีทำธุรกิจส่วนตัวดิฉันมีปัญหาต้องการปรึกษาคุณหมอดังนี้๑.ดิฉันต้องซักผ้าทุกวัน จึงมี อาการปวดเมื่อยที่แขนขวาและเจ็บ ปวดตรงข้อศอก ซึ่งเป็นมานานเกือบ เดือนแล้ว แต่ไม่ได้กินยาอะไร นอก จากกินยาสมุนไพรบ้างเท่านั้น ...