ยาและวิธีใช้

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 369 มกราคม 2553
  คำถาม จะประหยัดค่ายาได้อย่างไร?ค่ายา ปัญหาหนึ่งที่สำคัญต่อการรักษาโรคยิ่งนับวันมนุษย์โลกก็จะมียาชนิดใหม่ๆ มาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกในการรักษาด้วยยาเพิ่มมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน ส่งผลยกระดับคุณภาพชีวิตและอายุยืนมากขึ้น แต่ท่ามกลางข่าวดีเรื่องการคิดค้นวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ ให้มีทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับวิธีการรักษาด้วยยาใหม่ๆ ก็คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 369 มกราคม 2553
  บางคนเมื่อมีเรื่องขัดใจ หรือมีอารมณ์เครียด ก็เกิดอาการหายใจหอบลึก และมือเท้า 2 ข้างจีบเกร็งคล้ายเป็นตะคริว อาจมีอาการแน่นิ่งไม่พูดไม่จา หรือเอะอะโวยวาย คล้ายเสียสติ สร้างความตกใจให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่พบเห็น บางชุมชนเข้าใจว่าเป็น "โรคผีเข้า" พาไปทำพิธีไล่ผีตามความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมักจะหายได้เช่นเดียวกับพาไปรักษาที่โรงพยาบาลอาการดังกล่าวแพทย์เรียกว่า "กลุ่มอาการระบายลมหายใจเกิน" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  แม้ขณะนี้ข่าวคราวและสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 ดูเหมือนจะเงียบไป แต่ไม่ได้หมายความว่า จำนวนผู้ป่วยจะลดน้อยลงหรือหมดไปด้วย อย่างที่รู้กันว่าไข้หวัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาล ฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทจึงควรดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้งคนที่ป่วยและคนที่ยังไม่ป่วยคำแนะนำ สำหรับประชาชนทั่วไป คือ - ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ สบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล - ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะของใช้ส่วนตัว เช่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี จำนวน 300 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 92.7 รู้จักวิธีคุมกำเนิดโดยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด เหตุผลที่เลือกใช้วิธีนี้ ร้อยละ 68.8 เห็นว่าสะดวก ส่วนร้อยละ 65.6 เห็นว่าหาซื้อง่าย ส่วนการรับรู้วิธีใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นร้อยละ 64.5 ทราบจากร้านขายยา ร้อยละ 82.5 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  สารบัญเนื้อหา * ชื่อภาษาไทย * ชื่อภาษาอังกฤษ * สาเหตุ * อาการ * การแยกโรค * การวินิจฉัย * การดูแลตนเอง * การรักษา * ภาวะแทรกซ้อน * การดำเนินโรค * การป้องกัน * ความชุก วันที่ 1 ธันวาคมเป็น "วันเอดส์โลก" ฉบับนี้จึงขอว่าด้วยโรคเอดส์เอดส์ เป็นโรคอุบัติใหม่ มีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ.2524 และมีรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2527 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  ยารักษางูสวัด มีจริงหรือ?โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ้างในประเทศไทย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Varicella zoster virus หรือเรียกย่อๆ ว่า VZV เชื้อชนิดนี้ทำให้เกิดโรคในคนได้2 โรค คือ โรคอีสุกอีใส และโรคงูสวัด ครั้งแรกเป็น "อีสุกอีใส" เมื่อร่างกายของเราได้สัมผัสเชื้อไวรัสชนิดนี้ในครั้งแรก มักจะมีอาการไข้ ตัวร้อนมาก่อนสัก 2-3 วัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยรายที่ 71จากการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินในเช้าวันหนึ่งแพทย์ประจำบ้าน : "หญิงไทยโสด อายุ 56 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการจุกแน่นยอดอก และคลื่นไส้อาเจียนมา 3 วันค่ะผู้ป่วยมาที่ห้องฉุกเฉินเมื่อ 3 วันก่อน แพทย์ตรวจแล้วไม่พบอะไรผิดปกติ เข้าใจว่าเป็นโรคกระเพาะ มีกรดมาก ได้ให้ยาลดกรดไปกิน แต่ผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้น จึงมาตรวจใหม่ค่ะ"อาจารย์ : "แล้วครั้งนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  นอกจากการใช้ยาทารักษาฝ้าที่มีทั้งยาสูตรหลักที่ใช้กันมานาน และยาหรือครีมทารักษาฝ้าด้วยสารใหม่ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีเทคนิคเสริมเพื่อรักษาฝ้าหลายอย่างคือ1. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  เรื่องเห่อของใหม่นี้คนไทยเราไม่น้อยหน้าใคร ถ้ามีอะไรใหม่ๆ มาเป็นต้องขอลองดูเสียหน่อย แม้กระทั่งยาใหม่ที่ทั้งหมอและผู้ป่วยหลายคนก็เห่อเช่นกันอย่าลืมว่ายังไงยาก็คือสารเคมีที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพ มีทั้งคุณและโทษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่นๆ การใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาเก่า (ไม่ใช่เก่าเก็บ แต่หมายถึงยารุ่นแรกๆ) หรือแม้แต่ยารุ่นใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้น ก็ต้องใช้ดุลยพินิจให้ดีการใช้ยาชนิดใดๆ ก็ตาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  ผู้หญิงอายุ 27 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ ?วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก... อนุมัติให้ใช้ในผู้หญิงอายุ 9-26 ปีนับตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกใช้ในผู้หญิงอายุ 9-26 ปี เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกทั้งนี้ อย. ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ...