การใช้ยาสมุนไพร

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 379 พฤศจิกายน 2553
  สมุนไพร... ในโรคเบาหวาน เบาหวาน จัดเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจากร่างกายมีกระบวนการเมตาบอลิซึม (ทั้งคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน) ที่ผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดที่ได้จากอาหารไปใช้ตามปกติได้ สาเหตุสำคัญเกิดจากความบกพร่องของการหลั่งอินซูลิน (Insulin) จากตับอ่อน หรือการทำงานของอินซูลินผิดปกติอินซูลิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 379 พฤศจิกายน 2553
  ไม้เถาเลื้อยหลายชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ สามารถนำมาปลูกขยายพันธุ์หลายพื้นที่ของประเทศไทย และปรับตัวออกดอกได้ตลอดปี เป็นไม้ดอกไม้ประดับได้สวยงาม ซึ่งในจำนวนนี้คือ รุ่งอรุณ รุ่งอรุณเป็นไม้พุ่มและกึ่งเลื้อยขนาดกลาง อยู่ในวงศ์ Bignoniaceae พืชวงศ์นี้มีหลายชนิด ทั้งไม้เลื้อย ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น เช่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  มะกรูด Citrus hystrix DC. เป็นพืชตระกูลส้ม วงศ์ส้ม (Rutaceae) ชื่อท้องถิ่น ภาคเหนือเรียกมะขุน มะขูด มะกูด ภาคใต้เรียกส้มกรูด ส้มมั่วผี กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกมะขู หนองคายเรียกมะหูด ชื่อสามัญ Kaffir Lime, Leech ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 377 กันยายน 2553
  สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้านั้น มีต้นไม้หลายต้นเข้ามาร่วมอยู่ในเหตุการณ์อันสำคัญนี้ หนึ่งในนั้นคือต้นสาละต้นสาละที่เรากล่าวถึงในบทความนี้ คือต้นสาละลังกา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 376 สิงหาคม 2553
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. ค้นพบ "มหาพรหมราชินี" พรรณไม้ในสกุลมหาพรหมชนิดใหม่ของโลก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ นอกจากนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 375 กรกฎาคม 2553
  เหลืองอะไรอยู่เชียงราย?ในช่วงอากาศร้อนมากที่สุด เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างเส้นทางกลับจากไปดูงานที่ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สะดุดตากับต้นไม้ที่มีดอกเหลืองอร่าม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  บุหรงช้าง...พรรณไม้ในสกุลบุหรงชนิดใหม่ของโลก ค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมต่อยอดงานวิจัยด้านขยายพันธุ์ และหาแนวทางการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  "จำปีสิรินธร" พันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก สำรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  มะเขือพวง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Solanum torvum Sw.วงศ์มะเขือ/พริก Solanaceaeภาคเหนือเรียกว่า "มะแคว้งกุลา"ภาคอีสานเรียกว่า "หมากแข้ง" จังหวัดนครราชสีมาเรียกว่า "มะเขือละคร"ภาคใต้เรียกว่า "เขือน้อย เขือพวง ลูกแว้ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิจัยพบสารสกัด "เถาวัลย์เปรียง" มีสรรพคุณรักษาอาการปวดเทียบเท่ายาไดโคลฟีแนก และยานาโพรเซน ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง เดินหน้ารวบรวมข้อมูลให้องค์การเภสัชฯ ผลิตนพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ...