การใช้ยาสมุนไพร

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
    ผักเบี้ยใหญ่ชื่ออื่นผักกาโก้ง (โคราช); แบขี่เกี่ยง, ตือบ้อฉ่าย (จีน-แต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์Portulaca oleracea L. วงศ์ Portulacaceaeลักษณะต้นเป็นพืชล้มลุกอวบน้ำ ออกดอกตลอดปี ขึ้นแผ่เรียบไปกับดินบางครั้งอาจชูตั้งได้ ต้นยาว 20-30 ซ.ม. มีลำต้นสีเขียวหรือสีม่วงแดง ก้านกลมแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไป ใบออกตรงข้ามกัน ตรงใบรูปคล้ายลิ้น มีก้านใบสั้น ใบหนาผิวเรียบเป็นมัน ยาว 1-3 ซ.ม. กว้าง 5-15 ม.ม. ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
    แดงสวรรค์ชื่ออื่นดอกผักเบี้ย ผักเบี้ยฝรั่ง (ไทย); ปั้วกีเน้ย (จีน-แต้จิ๋ว); Rose Mossชื่อทางวิทยาศาสตร์Portulace grandiflora Hook. วงศ์.Portulacaceaeลักษณะของต้นเป็นพืชล้มลุก อวบน้ำ ลำต้นเลื้อยแผ่ไป สีเหลืองออกน้ำตาล หรือสีเขียว แตกกิ่งก้านสาขาสูง 10-10 ซ.ม. ใบออกสลับกันมีลักษณะหนาเส้นค่อนข้างกลม ยาว 2 ซ.ม. ปลายใบแหลม ฐานใบมีขนสีขาว มีดอกเดี่ยวที่ยอด ดอกบานเช้าหุบเย็น มีกลีบดอก 5 กลีบ ...