การดูแลผู้สูงอายุ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 93 มกราคม 2530
  ยากับผู้สูงอายุเครื่องจักที่ถูกใช้งานมานานย่อมที่จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ร่างกายคนเราก็มีสภาพดั่งเดียวกัน เมื่อมีอายุมากขึ้นมักจะมีปัญหาสุขภาพจึงไม่เป็นที่ประหลาดใจเลยที่มักจะได้ยินคำทักทายไต่ถามทุกข์สุขในเรื่องสุขภาพระหว่างกันในผู้สูงอายุสุขภาพของผู้สูงอายุแท้จริงแล้วมิได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีของอายุที่ล่วงเลยไป บางคนอายุยังไม่ถึงวัยเกษียณก็อาจมีชีวิตที่รุมเร้าด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 87 กรกฎาคม 2529
  ออกกำลังกายวันละนิดจิตสดใส( ตอนที่ 2 การออกกำลังกายกลางแจ้ง )การออกกำลังกายในผู้สูงอายุนอกจากต้องการทำให้ระบบต่างๆทำงานดีขึ้นแล้ว ยังมุ่งเน้นถึงการทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ช่วยให้กล้ามเนื้อและเอ็นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นดังนั้น ลักษณะของการออกกำลังกายจะเป็นการเคลื่อนไหวของข้อต่อหลายๆข้อต่อพร้อมกัน รวมทั้งอาจมีการเคลื่อนไหวของลำตัวด้วยการออกกำลังกายสามารถทำได้ทุกสถานที่และทุกเวลา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 85 พฤษภาคม 2529
  เมื่อขาดสารอาหาร อะไรจะเกิดขึ้น (2)ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่อง “เมื่อขาดสารอาหารอะไรจะเกิดขึ้น” ในหัวข้อ การขาดโปรตีนและพลังงาน ทำไมถึงโลหิตจาง ตาบอดจากการขาดวิตามินเอหัวข้อที่จะกล่าวต่อในฉบับนี้คือ ทำไมถึงเป็นโรคเหน็บชา โรคคอพอก ปากนกกระจอก และนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 56 ธันวาคม 2526
  ผมเองก็เป็นคนแก่และเป็นจิตแพทย์ จึงมั่นใจว่าจะเขียนเรื่องนี้ได้เหมาะสมกว่าแพทย์หนุ่มซึ่งสำเร็จมาใหม่ๆ ผู้ซึ่งต้องเขียนด้วยตำราเพราะไม่มีประสบการณ์มากนักผมชอบใช้คำว่า "คนแก่" มากกว่า "ผู้สูงอายุ" เพราะผมชอบการเผชิญหน้าและยอมรับความจริง อาจจะเป็นไปได้ว่า คนเรากลัวความแก่ จึงพยายามบอกตัวเองว่า ฉันเป็นผู้สูงอายุ มิใช่คนแก่ อนึ่ง ปรมจารย์ในวงการแพทย์ เช่น ท่าน ศจ.อวย เกตุสิงห์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 36 เมษายน 2525
  ข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ“การเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติ ทางการแพทย์เราสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเกิดและการเจ็บ ได้อย่างมากมาย แต่ความแก่และความตายนั้น ทางการแพทย์ช่วยไม่ได้มากนัก อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เราควรเตรียมใจว่า วันหนึ่งข้างหน้า เราต้องแก่ชรา เจ็บ และต้องตายไปโดยที่เอาอะไรไปไม่ได้…สังขารเป็นของไม่เที่ยง”คุณหมอศรีจิตรา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 36 เมษายน 2525
  คนสมัยนี้มีอายุยืนขึ้น เมื่อสามสิบปีก่อน อายุเฉลี่ยของชายไทยประมาณสี่สิบแปดปี หญิง ประมาณห้าสิบปี มาบัดนี่อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอีกคนละประมาณสิบปี และคนวัยแปดิบเก้าสิบ ก็มีให้เห็นหนาตาขึ้นความมีอายุยืนถือว่าเป็นโชคดี แต่ถ้าอยู่ไปนานๆ ประเดี๋ยวก็เจ็บนั่นปวดนี่ สามวันดีสี่วันไข้ ใครก็คงไม่อยากได้โชคดีอันนี้แน่บาร์บารา คาร์ทแลนด์ นักประพันธ์อาวุโสของอังกฤษเคยพูดไว้เมื่อมีอายุ 79 ปีว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 36 เมษายน 2525
  เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเสียงจะต่างจากเดิมอย่างไรผู้สูงอายุเสียงอาจจะสั่นพร่าและค่อยลง จนบางครั้งทำให้ความชัดเจนของคำพูดลดลงได้การเปลี่ยนแปลงของเสียงในวัยสูงอายุ เกิดจากอะไรส่วนใหญ่จะเกิดจาก1. การเสื่อมหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง (Physiological Involution of Central Nervous System)2. การเปลี่ยนแปลงของกล่องเสียงและหลอดลม กล้ามเนื้อและเยื่อเกี่ยวกับพันจะเหี่ยวลง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  เซลล์ หน่วยที่เล็กที่สุดของชีวิตมนุษย์เรามีความรู้ทางวิทยาการก้าวหน้าไป คือ เป็นนายใหญ่นายโต เป็นเจ้าคนนายคนบริหารประเทศทั้งประเทศ หรือคุมทหารทั้งกองทัพ มีความสามารถในด้านวิทยายุทธยอดเยี่ยม แต่มีสักกี่คนที่จะใช่หมอหรือพยาบาล จะมีความรู้ในตัวของเราเองดี รู้จักการทำงานของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นอย่างดี ...