โรคระบบประสาทและสมอง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  นพ.สันต์ หัตถีรัตน์เลือดคั่งในสมองตัวอย่างผู้ป่วยรายที่ ๕๒หญิงไทยม่ายอายุ ๘๒ ปี ได้รับการผ่าตัดระบายเลือดที่คั่งในสมองทั้ง ๒ ข้างในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยตัดกะโหลกด้านข้างออกไป จนศีรษะบุ๋มเข้า หลังผ่าตัดผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้และสื่อสารอะไรได้เลย ไม่สามารถขยับแขนขาและทำอะไรได้ ต้องนอนแบ็บอยู่บนพื้นในบ้านแคบๆ ในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งรถเข้าไม่ถึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  เนื้องอกสมองเนื้องอกสมอง หมายถึง เนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เนื้องอกที่มีต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ( เรียกว่า เนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิ) และมะเร็ง ที่แพร่กระจายมาจากนอกกะโหลกศีรษะ (เรียกว่า เนื้องอกสมองชนิดทุติยภูมิ)เนื้องอกสมองทุกชนิดมักทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแบบเรื้อรัง ส่วนวิธีการรักษาและผลการรักษาย่อมแตกต่างไปตามชนิด ขนาด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 333 มกราคม 2550
  โรคสมองพิการโรคสมองพิการ ในที่นี้หมายถึง ความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและท่าทางของร่างกายที่เกิดจากรอยโรคในสมองใหญ่ (cerebrum) ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายโรคนี้มักเป็นมาแต่กำเนิด หรือตั้งแต่เล็ก มีอาการ แสดงและความรุนแรงต่างๆ กันไป ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะและตำแหน่งของรอยโรคในสมอง บางคนอาจมีระดับสติปัญญาดีเช่นคนปกติทั่วไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 329 กันยายน 2549
  ไฮเปอร์คุณใจ หญิงชราวัย ๗๐ ปี มารักษากับป้าหมอเมื่อประมาณ ๑๐ ปีก่อน ด้วยอาการนอนไม่หลับ แต่เมื่อรับการรักษาได้สักระยะ คุณใจก็บอกว่า "รู้สึกโล่งเหมือนไม่เป็นอะไร กินยาคุณหมอก็อยู่ได้"ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณใจก็บอกว่าตอนนี้เรื่องต่างๆ วุ่นวายไปหมด ยังไม่มาพบป้าหมอ ขอกินยาไปก่อน แล้วคุณใจก็ถามป้าหมอว่า "ขอยานานที่สุดได้แค่ไหน" ป้าหมอจึงจัดยาให้กินนาน ๒ เดือน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  โรคอัลไซเมอร์ สาเหตุสมองเสื่อม"ภาวะสมองเสื่อม" เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการทำงานของสมองส่วนที่เสื่อมลง จนมีผลกระทบต่อการรับรู้ต่างๆ อาการที่พบได้บ่อย คือ การสูญเสียความทรงจำ มีปัญหาเรื่องการใช้ความคิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม เช่น หงุดหงิดง่าย เฉื่อยชาลง ภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นการขาดสารอาหาร การติดเชื้อในสมอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  หมอนรองกระดูกกับอาการปวดหลังจากการทำงานการบาดเจ็บจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บแบบเฉียบพลันและแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นป้องกันได้ ความรู้และความเข้าใจของคนทำงานมีส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันตัวเองมิให้บาดเจ็บจากการทำงาน คนทำงานมักพบอาการปวดหลังได้บ่อย คนทั่วไปประมาณ ๑ ใน ๖ เคยมีอาการปวดหลังที่ต้องนอนพักอย่างน้อย ๑ ครั้งในชีวิต อาการปวดหลังส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทถาม : สมัคร/กรุงเทพฯมีอาการปวดหลังไปตรวจแล้วพบว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ควรดูแลตนเองอย่างไร ตอบ : นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์การรักษากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนั้นที่ใช้กันอยู่ คือ การกินยา ทำกายภาพบำบัดและผ่าตัด (แล้วแต่กรณี) สำหรับการออกกำลังกายหรือการบริหารร่างกายที่ถูกต้องก็คือ เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตัว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  ขาลีบจากโรคโปลิโอถาม : สมศักดิ์/สุโขทัยลูกชายอายุ ๕ ขวบ ขาลีบ หมอบอกว่าเป็นโปลิโอ แก้ไขให้เหมือนเดิมได้หรือไม่ตอบ : นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์โปลิโอทำให้เซลล์ประสาทไขสันหลังมีการอักเสบและตายไป กล้ามเนื้อที่เลี้ยงโดยเซลล์ประสาทนั้นก็ลีบลง ถึงแม้ว่าตัวโรคจะหายแล้วก็ตาม แต่เซลล์กล้ามเนื้อที่ลีบก็ไม่สามารถกลับมาเหมือนปกติได้ การออกกำลังกายอาจจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้บ้าง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  แพทย์เตือนคนทำงานเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอ็มเอสเอ็มเอสโรคร้ายแรงทางระบบประสาท พบมากในวัยทำงาน เป็นแล้วไม่สามารถรักษาหายขาด เพียงแค่ชะลออาการ แถมเสียค่าใช้จ่ายสูงรศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมัลติเพิล สเคอโรซิส หรือเอ็มเอส (Multiple Sclerosis : MS) และสมาชิกชมรมเอ็มเอสไทย (ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศ) กล่าวว่า โรคเอ็มเอสเป็นโรคเรื้อรังของระบบประสาทส่วนกลาง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  เครียดกับความดันเลือดสูงกลไกความสัมพันธ์ระหว่างความดันเลือดสูงกับความเครียดเฉียบพลัน ผ่านการกระตุ้นมาจากระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ทำให้การเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและความดันเลือดสูงขึ้น ความเครียด คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าจากภายนอก (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) และภายใน (สิ่งที่ใจนึกคิด) มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จนเสียสมดุลก่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อจัดการกับสิ่งเร้าต่างๆ ...