โรคระบบไหลเวียนโลหิต (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  Q  :  วินิจฉัย varicose vein ได้อย่างไรA :   เริ่มต้นด้วยการซักประวัติ โดยซักถึง onset,ปัจจัยเสี่ยง(เช่น พันธุกรรม, อาชีพ, อุบัติเหตุที่ขา), ประวัติอาการบวม, ประวัติการรักษาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดขอด และประวัติการเป็น deep vein thrombosis ซึ่งก็คือการซักเพื่อจะแยกระหว่าง primary กับ secondary varicose vein ...
 • วารสารคลินิก 291 มีนาคม 2552
  Q  :  Varicose vein คืออะไรA  :  Varicose vein คือ superficial vein ที่ขยาย ตัวขี้น, ยืดยาวขึ้น และคดเคี้ยว โดยไม่ขึ้นกับขนาด โดยที่อาจจะเห็นเป็นเพียง telengiectasia (spider vein) ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นหลอดเลือดฝอยที่ขยายตัว ขึ้นเป็นกลุ่มเส้นสีแดงหรือน้ำเงิน หรือมีขนาดใหญ่คดเคี้ยวจนเห็นได้ชัดเจนดังภาพที่ 2.Q  :   สาเหตุของ varicose vein ...
 • วารสารคลินิก 291 มีนาคม 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 30 ปี มาด้วยอาการปวดบวมขาขวานาน 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีอาการหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกแต่อย่างใด. 1 ปีก่อนผู้ป่วยเคยไปรับการรักษาโรคเนื้องอกของมดลูกที่เรียกว่า adenomyosis และกินฮอร์โมนคุมกำเนิดเพื่อการรักษามาตลอด. การตรวจร่างกายแรกรับพบว่า ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  เนื้องอกของหลอดเลือดในทารกพบได้บ่อยที่บริเวณศีรษะและคอ อาจเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง. เนื่องจากมีแพทย์จำนวนมากยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินของโรค ทำให้การรักษาไม่ถูกต้อง จึงอาจเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น. บทความนี้จึงจะกล่าวเน้นธรรมชาติการดำเนินโรคของเนื้องอกหลอดเลือดที่เป็นที่ยอมรับและใช้เป็นบรรทัดฐานการรักษาในปัจจุบัน.เนื้องอกของหลอดเลือด (vascular tumor)ในปี พ.ศ. 2525 ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ ...
 • วารสารคลินิก 277 มกราคม 2551
  "ถ้าคุณอยากเข้าใจสิ่งต่างๆในวันนี้ คุณต้องค้นหาอดีตของมัน"ŽPearl Buck กล่าวไว้ว่า "ถ้าคุณอยากเข้าใจสิ่งต่างๆ ในวันนี้ คุณต้องค้นหาอดีตของมัน" ประวัติศาสตร์มีเพียงหนึ่งเดียว แต่บันทึกทางประวัติศาสตร์นั้นมีเยอะ บางอย่างก็ไม่ตรงกัน ความพยายามรวบ รวมจากหลายแหล่ง เพื่อหาข้อสรุปช่วยให้เราเข้าใกล้ "หนึ่งเดียว" นั้นมากขึ้นDirect thrombin inhibitor ...
 • วารสารคลินิก 277 มกราคม 2551
  โรคต้อหินQ อยากทราบว่าโรคต้อหินเกิดจากสาเหตุใด และมีวิธีการป้องกันหรือรักษาอย่างไรรัชดาภรณ์ ตันติมาลาA สาเหตุของโรคต้อหินส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น- หยอดยาประเภทสตีรอยด์เป็นประจำ. - มีการอักเสบเรื้อรังของลูกตา.- สาเหตุอื่นๆ เช่นอุบัติเหตุที่ตา, ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน. การรักษาต้อหินจะไม่สามารถทำให้เซลล์ประสาทตาที่เสียไปแล้วคืนกลับมาได้ ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  ระบบห้ามเลือด (hemostatic system) ในร่างกายจะเริ่มทำงาน เมื่อเกิดมีบาดแผล หรืออันตรายต่อหลอดเลือด โดยเริ่มต้นจากผนังของหลอดเลือดมีการหดตัวเพียงชั่วคราว เพื่อป้องกันการรั่วของเลือดออกนอกหลอดเลือด กลุ่มเกล็ดเลือดปะดังกันเข้ามาในบริเวณนี้เมื่อรวมกับปัจจัยแข็งตัวของเลือดเกิดเป็น platelet-fibrin mesh work และขณะเดียวกันก็มีกระบวนการสลายลิ่มเลือด (fibrinolytic system) ...
 • วารสารคลินิก 275 พฤศจิกายน 2550
  ก่อนหน้านี้ผมได้เอ่ยถึงโรคนี้ไปบ้างแล้วแต่ประวัติศาสตร์ของมันยังมีที่น่าสนใจอีกเยอะ จึงขอเล่าเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับในศตวรรษที่ 2 หนังสือ Talmud ซึ่งเป็นคำภีร์ทางศาสนาของชาวยิวบันทึกไว้ว่าห้ามทำการขลิบหนังหุ้มปลายให้กับทารกที่มีพี่ชาย 2 คนเสียชีวิต จากภาวะตกเลือดหลังทำหัตถการนี้ นับเป็นบันทึกที่กล่าวถึงโรคนี้เป็นครั้งแรกค.ศ. 1803 John Conrad Otto แพทย์ชาวอเมริกันตีพิมพ์ตำราชื่อ "An ...
 • วารสารคลินิก 267 มีนาคม 2550
  ในชายไทยอายุ 54 ปีประวัติและการตรวจร่างกายชายไทย อายุ 54 ปี มาห้องฉุกเฉินเนื่องจากสังเกตว่า คอและหน้าบวมมากขึ้นมาประมาณ 20 วัน จากนั้นลามมาที่แขนทั้ง 2 ข้างร่วมกับมีเสียงแหบ ไอเสมหะสีขาวขุ่น แต่ไม่มีไข้ ไม่มีอาการคัดจมูก เหนื่อยง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะเวลานอนราบจะเป็น มากขึ้นต้องลุกมานั่งจึงเหนื่อยน้อยลง ไม่มีขาบวม เคยไปพบแพทย์มาก่อนด้วยอาการไอ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นหลอดลมอักเสบได้ยาแก้ไอมากิน ...