โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  บทความนี้จะกล่าวถึงอาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุเป็น กลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการเหล่านี้ อันได้แก่ Tremor, Essential tremor, restless legs syndrome และ periodic limb movement disorders. ยกเว้น Parkinsonžs disease และ related-disorders จะไม่กล่าวในบทความนี้. ส่วนในบทความตอนที่ 2 จะกล่าวถึง tardive dyskinesia และ neuroleptic malignant syndrome.TremorTremor ...
 • วารสารคลินิก 257 พฤษภาคม 2549
  ดังที่ได้เคยกล่าวมาทุกปี เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบอาชีพทุกคนในประเทศไทย ด้วยว่าวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ขณะที่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ คนงานโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์จำนวน 188 คนเสียชีวิตหมู่จากไฟไหม้โรงงานแล้วทางหนีไฟถูกปิดล็อกเมื่อปี พ.ศ. 2536. และก็คงเหมือนทุกปีที่ผ่านมาที่ " แรงงาน " ภาคเอกชนได้หยุดงานในวันที่ 1 ...