โรคหู ตา คอ จมูก (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก โรคนี้เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดหนึ่ง โดยเป็น IgE mediated type I hypersensitivity reaction ที่เกิดที่เยื่อบุจมูก ทำให้เกิดอาการตั้งแต่น้อยจนถึงเป็นมาก จนทำให้คุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคมแย่ลง เมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไป.1 ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  น้ำวุ้นตาเสื่อมQ อายุ 51 ปี ไปตรวจที่คลินิกหมอบอกว่า น้ำวุ้นตาเสื่อม เป็นตะกอนลอยไปลอยมาอยู่ที่ตาจะแก้ไขอย่างไรดี และวิธีดูแลรักษาต้องทำอย่างไรบ้าง.สุทธิไกร เชี่ยวชาญA ภาวะน้ำวุ้นลูกตาเสื่อม เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยอาจพบบ่อยขึ้นในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆ. อาการที่พบบ่อยคือ ผู้ป่วยอาจมองเห็นเป็นจุดดำ เส้นหยากไย่ หรือแมลงลอยไปมาที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง ...
 • วารสารคลินิก 282 มิถุนายน 2551
  ต้อกระจก คือ ภาวะเลนส์แก้วตามีความขุ่นเกิดขึ้น ส่วนมากแล้วเกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติ เมื่ออายุมากขึ้นความใสของเลนส์แก้วตาจะลดลงทำให้การมองเห็นลดลงเรื่อยๆ โดยไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่น. การรักษาต้อกระจกในปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายได้ การรักษาจึงต้องใช้การผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออกไป โดยการผ่าตัดอาจใช้วิธีแบบเปิดแผลกว้างแบบดั้งเดิมหรือการผ่าตัดโดยใช้เครื่องสลายต้อกระจกอัลตราซาวนด์ ...
 • วารสารคลินิก 282 มิถุนายน 2551
  น้ำไหลจากรูหูQ น้ำที่ไหลออกจากหู มีกี่ชนิด สามารถใช้ในการช่วยวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างไรสุทธิไกร ไชยยศA น้ำที่ไหลออกจากหู (otorrhea) แสดงถึงว่ามีความผิดปกติของหู ซึ่งแพทย์ผู้รักษาจะต้องดูชนิด ของน้ำที่ไหลจากหู ตรวจดูว่ามาจากตำแหน่งไหน และเป็นโรคอะไร โดยลักษณะของน้ำจะมีความแตกต่างกันที่สี, ความขุ่น-ใส, ความหนืด และกลิ่น.การตรวจดู  external ear canal และ tympanic membrane มีความสำคัญ ...
 • วารสารคลินิก 282 มิถุนายน 2551
  การรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรังถาม ผู้ป่วยเป็นไซนัสอักเสบเรื้องรังเต็มโพรงทั้ง 2 ข้าง กินยาปฏิชีวนะแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้น ควรให้การรักษาต่ออย่างไรสมาชิก  ตอบ ...
 • วารสารคลินิก 281 พฤษภาคม 2551
  โรคต้อกระจกคือ โรคที่เกิดการเสื่อมหรือขุ่นของเลนส์ตามนุษย์ โดยมนุษย์ทุกคนต้องมีการเกิดต้อกระจกในที่สุด เพราะเป็นการเสื่อมตามธรรมชาติ อาจเร็วหรือช้า เช่นเด็กบางคนอาจเป็นโรคต้อกระจกมาแต่กำเนิด แต่โดยทั่วไปมักเริ่มมีอาการของโรคต้อกระจก คือมองเห็นภาพเป็นหมอกหรือควันบัง หลังอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่อาจเป็นเร็วขึ้นในกรณีมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือกินยาจำพวกสตีรอยด์เป็นประจำ. ...
 • วารสารคลินิก 281 พฤษภาคม 2551
  เว็บไซต์วารสารคลินิกเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจในการส่งคำถามที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวชปฏิบัติการใช้ยา และเรื่องราวที่น่าสนใจทางการแพทย์และเวชปฏิบัติทุกสาขาทางอินเตอร์เน็ตการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติQ อยากเรียนถามถึงการแก้สายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้นหรือสายตาเอียง ที่ไม่จำเป็นต้องใส่แว่น และไม่สามารถตรวจทราบได้ว่ามีวิธีใดบ้างสุทธิไกร ว่องวุฒิกำจรA วิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ ...
 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  เว็บไซต์วารสารคลินิกเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจในการส่งคำถามที่ท่านมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับเวชปฏิบัติการใช้ยา และเรื่องราวที่น่าสนใจทางการแพทย์และ เวชปฏิบัติทุกสาขาทางอินเตอร์เน็ตปัญหาเวียนศีรษะQ อยากทราบแนวทางการวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องเวียนศีรษะวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเวียนศีรษะ จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ1. Peripheral vestibular disorder  ซึ่งหมายถึง ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  เว็บไซต์วารสารคลินิกเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจในการส่งคำถามที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวชปฏิบัติการใช้ยา และเรื่องราวที่น่าสนใจทางการแพทย์และเวชปฏิบัติทุกสาขาทางอินเตอร์เน็ตโรคต้อกระจกQ ผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาตามัว จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นจากโรคต้อกระจก และเมื่อผ่าตัดรักษาใส่เลนส์แก้วตาเทียมแล้ว จะใช้งานได้กี่ปีรัชดาภรณ์ ตันติมาลาA ตามัวอาจเกิดจากสาเหตุได้หลายโรค ซึ่งจากการถามประวัติตามัว ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  ก้อนที่ต่อมน้ำลายQ ในผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยอาการบวมหรือมีก้อนที่ต่อมน้ำลาย มีแนวทางการวินิจฉัยอย่างไรวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA โรคของต่อมน้ำลายในเด็กพบได้แต่ไม่บ่อยมากนัก ส่วนใหญ่มักเป็นที่ parotid หรือ submandibular gland โดยกลุ่มโรคใหญ่ๆ ที่ต้องนึกถึง คือ inflammatory, neoplasm และ congenital.ในผู้ป่วยเด็ก ส่วนใหญ่โรคของต่อมน้ำลาย จะเป็น inflammatory disease ต่างจากในผู้ใหญ่ ...