โรคผิวหนัง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 222 ตุลาคม 2540
  ตุ่มแดงคันผู้ถาม วาสนา/นครศรีธรรมราชบริเวณขาต้นขา โดยเฉพาะด้านในและต้นแขนด้านใน จะมีตุ่มแดงเล็กและขยายออกเรื่อยๆ ดิฉันหาหมอขูดเชื้อและรับการรักษาหายแล้วก็กลับมาเป็นอีก ตอนนี้จึงอยากจะลองรักษาทางสมุนไพรดิฉันอายุ ๓๘ ปี มีบุตร ๒ คน รับราชการเป็นครู อยู่ในชนบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีปัญหาอยากเรียนปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับโรคผิวหนังดังนี้ ที่บริเวณขาอ่อนต้นขาโดยเฉพาะด้านในและต้นแขนด้านใน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 221 กันยายน 2540
  ผิวหนังขึ้นเป็นผื่น/ตุ่ม ไม่คันมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามผิวหนัง ไม่คัน
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 220 สิงหาคม 2540
  ผิวหนังขึ้นเป็นผื่น/ตุ่ม คันมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามผิวหนัง และคัน
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 220 สิงหาคม 2540
  แผลเป็นอีสุกอีใสผู้ถาม วิชาญ/เชียงใหม่ตอนเด็กเป็นอีสุกอีใสพอหายแล้วเป็นแผลเป็นติดตัวอยู่ที่หน้าอก เมื่อโตขึ้นแผลเป็นนี้ก็ใหญ่ตามขึ้นมาด้วย ไม่ทราบว่ามีวิธีใดบ้างที่ทำให้แผลเป็นนี้หายหรือจางไปได้บ้างผมมีบุตรสาว เมื่อตอนเด็กเป็นอีสุกอีใส พอหายแล้วเป็นแผลเป็นติดตัวอยู่ที่หน้าอก (แผลเป็นที่เกิดจากการเป็นอีสุกอีใส) เมื่อเด็กโตขึ้นแผลเป็นนี้ก็ใหญ่ตามขึ้นมาด้วย ขณะนี้เด็กอายุ ๑๘ ปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 219 กรกฎาคม 2540
  น้ำกัดหรือเชื้อรากัดเท้ากันแน่เมืองเรามีน้ำท่วมทุกปี มักท่วมหนัก นานและขยายบริเวณกว้างไปจนเกือบทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้า เกิดปัญหาตามมามากจริงๆ ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และโรคที่มากับน้ำ โดยเฉพาะโรคผิวหนัง ยิ่งน้ำท่วมนานก็ยิ่งมีปัญหามาก เกิดโรคเท้าเปื่อย แผลพุพอง เชื้อหนอง เชื้อรา เชื้อพยาธิ จะติดตามมากันใหญ่ ประชาชนรู้จักเรื่องโรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วมกันดี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 219 กรกฎาคม 2540
  ขนยาวเหมือนหนวดผู้ถาม นิตยา/นครราชสีมาดิฉันถูกเพื่อนล้อว่ามีหนวด ดิฉันอายมากก็เลยไปโกนออก แล้วมันก็งอกยาวดำเหมือนเส้นผม มองเห็นได้ชัดมาก จึงอยากทราบว่า มียาชนิดใดที่ใช้รักษาให้หายบ้าง ดิฉันมีปัญหาจะเรียนปรึกษาคุณหมอดังนี้คะ คือ ดิฉันถูกเพื่อนล้อว่ามีหนวด ดิฉันอายมากก็เลยไปโกนออก พอโกนออกแล้วมันก็งอกยาวดำเหมือนเส้นผม มองเห็นได้ชัดมาก ดิฉันจะใช้กรรไกรเล็มบ่อยๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 218 มิถุนายน 2540
  โรคผมร่วงผมร่วงเป็นปัญหาใหญ่ ผู้ประสบปัญหานี้จะเป็นกังวล บางคนเกิดปมด้อยจนถึงกับเสียบุคลิกภาพ และไม่อาจอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ส่วนมากจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหาทางบำบัดโรคนี้ให้ได้ จึงเป็นโอกาสให้บรรดาผู้ชายเครื่องสำอาง หมอเถื่อน หรือผู้ฉวยโอกาสโฆษณาชวนเชื่อขายสินค้าของตนเอง กว่าผู้ใช้จะรู้ว่าไม่ได้ผลอะไร ก็เสียเงินทองไปมาก สร้างความร่ำรวยให้แก่นักฉวยโอกาสเหล่านั้นไปตามๆกันผม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 215 มีนาคม 2540
  ผิวกายอาจบอกเหตุปัจจุบันเอดส์เป็นโรคที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันดี เอดส์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ร้ายแรง เป็นแล้วส่วนมากตายทุกคนภายในระยะเวลาอันสั้น ภายใน6 เดือนถึง1 ปีเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งไม่มียารักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุมีชื่อว่า เอช ไอ วี (HIV) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 214 กุมภาพันธ์ 2540
  พิษสารหนูสารหนูเป็นแร่ธาตุที่พบในธรรมชาติคือ ในดิน ถ่านหิน และในน้ำ โดยปะปนอยู่กับแร่อื่น เช่น ดีบุก วุลแฟรม อลูมิเนียม มนุษย์นำสารหนูมาใช้เป็นเวลานานมาแล้ว ตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน โดยนำมาใช้เป็นยารักษาโรค ต่อมาเมื่อมีความรู้มากขึ้นก็นำมาใช้ในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทางอุตสาหกรรมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแก้วและกระจก อุตสาหกรรมป่าไม้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 213 มกราคม 2540
  อาการบาดเจ็บที่ผิวหนังในนักวิ่งปัจจุบันประชาชนชาวไทยมีการตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น จากการรณรงค์ขององค์กรหรือบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือสนใจกับการกีฬาช่วยให้ประชาชนได้รู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการแนะนำการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม แก่อายุ เวลา ...