โรคติดเชื้อ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ติดต่อทางลำไส้ไม่ใช่ทางลมหายใจ ผู้ป่วยบางรายเกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ทำให้หายใจลำบากและเสียชีวิตได้ จึงมีการคิดค้นวัคซีนชนิดกิน หรือ Oral Polio Vaccine (OPV) ขึ้นมาซึ่งสะดวกและทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ลำไส้ไขสันหลังของคนเราถ้าตัดในแนวขวางจะเห็นว่ามี ๒ ส่วนคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  มีอาการเจ็บคอเล็กน้อยถึงปานกลาง และไม่เจ็บตอนกลืน อาจมีอาการเป็นหวัด น้ำมูกใส ไอ เสียงแหบ มีไข้ ปวดศีรษะเล็กน้อยตาแดง บางคนอาจมีอาการท้องเดินหรือถ่ายเหลวร่วมด้วยอาการไข้และเจ็บคอ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส รวมทั้งไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาการเจ็บคอจะเป็นเพียงเล็กน้อย แต่ถ้ามีอาการเจ็บคอมาก จนกลืนหรือพูดลำบาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ยารักษาผมร่วงผมร่วงมีหลายชนิด มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีสาเหตุจากการติดเชื้อรา และเกิดจากภูมิคุ้มกัน มียารักษาผมร่วงหรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะหยุดผมร่วงได้ผมร่วงเป็นเรื่องธรรมชาติผมร่วงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสวยความงาม ส่วนใหญ่มักถามถึงวิธีในการชะลอการหลุดร่วง และรักษาเส้นผม ให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้นและดกดำสวยเงางาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  กว่าจะมาเป็นวัคซีนรักษาโรคร้ายให้ทุกคนได้อย่างที่เห็น ต้องผ่านการทดลองละเอียดทั้งในห้องปฏิบัติการ ในสัตว์ทดลอง และสุดท้ายในมนุษย์ วัคซีนเอดส์ก็เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการทดลองในมนุษย์(ระยะที่ ๓) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าว "ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๔๙ โครงการเอดส์ทดลองระยะที่ ๓" โดยมี นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  เชื้อมาลาเรียสามารถติดต่อ โดยยุงก้นปล่องกัดคนที่เป็นโรคนี้ ดูดเลือดที่มีเชื้อจากคนเข้าไปในตัวยุง แล้วเชื้อมีการเจริญแพร่พันธุ์ในตัวยุง เมื่อยุงมากัดคนใหม่ก็จะแพร่เชื้อเข้ากระแสเลือดของคนคนนั้นมาลาเรีย เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ที่มียุงก้นปล่องซึ่งอยู่ตามป่าเขาเป็นพาหะนำโรค โรคนี้มักเกิดกับประชากรที่อยู่ในเขตป่าเขา หรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในเขตป่าเขา จึงเรียกกันว่า ไข้ป่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ทั่วโลกมีคนที่เสียชีวิตจากมาลาเรียประมาณ ๑ ล้านคนต่อปี แต่วัณโรคคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า ๒ ล้านคนต่อปีรู้จักวัณโรควัณโรค (Tuberculosis : TB) เป็นโรคที่พบมานานแล้ว มักเป็นภายในครอบครัว สมัยก่อนจึงเชื่อว่าถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลาน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๐๘ นักวิทยาศาสตร์ถึงพบว่ามันเป็นโรคติดต่อ ผู้ที่เป็นโรคนี้จึงถูกสังคมรังเกียจต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๒๕ Robert Koch ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 มีนาคม 2549
  http://www.doctor.or.th/article/detail/5435หัดเยอรมันเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง มีอาการไข้ และผื่นขึ้นคล้ายหัด แต่มีความรุนแรงและโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าหัด ถือเป็นโรคไม่ร้ายแรง ถ้าเกิดกับเด็กหรือผู้ใหญ่ทั่วไป มักจะหายได้เองโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง ที่สำคัญคือ ถ้าเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ในระยะ ๓ เดือนแรก อาจทำให้ทารกในครรภ์ตายหรือพิการได้#ชื่อภาษาไทย หัดเยอรมัน, ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  "สารานุกรมทันโรค" ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่อง "หัดเยอรมัน""หัดเยอรมัน" หรือที่บ้านเราเรียกว่า "เหือด" นั้น เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มีอาการไข้ และออกผื่นแดงทั่วตัวคล้ายหัด แต่อาการไม่รุนแรงเท่า ที่สำคัญคือ มีผลรุนแรงต่อทารกในครรภ์ระยะ ๓ เดือนแรกหากมารดาติดเชื้อหัดเยอรมันในระยะครรภ์๒ เดือนแรก ทารกมีโอกาสพิการถึงร้อยละ ๖๐-๘๕ และ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  คางทูมเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสของต่อมน้ำลายที่อยู่บริเวณข้างหู และอาจรวมทั้งต่อมน้ำลายที่อยู่ใต้ลิ้นและใต้คาง ทำให้เกิดอาการอักเสบบวมของบริเวณคาง ดูคล้ายคางทูม โรคนี้มักจะหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ การรักษาแบบพื้นบ้าน เช่น เขียนเสือที่ข้างแก้ม เสกปูนแดงป้ายหรือใช้ครามป้ายแล้วได้ผล ก็เพราะธรรมชาติของโรคนี้ที่สามารถหายได้เองนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  ไข้หวัดนกขณะนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกได้แพร่สะพัดไปทั่วโลก เพราะถ้าเกิดระบาดใหญ่ ผู้คนอาจตายถึง ๑๐๐ ล้านคนโรงพยาบาลไม่พอ ยาไม่พอ เศรษฐกิจพังทลาย จัดเป็นหายนภัยทางธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง มีการสังเกตว่าหายนภัยทางธรรมชาติมีบ่อยขึ้นเช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ ...