โรคติดเชื้อ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเชื้อไข้หวัดนกสามารถติดต่อได้จากคนไปสู่คนการระบาดของไข้หวัดนกการระบาดของไข้หวัดนกเอช ๕ เอ็น ๑ (H5N1) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในฮ่องกง ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ๑๘ ราย เสียชีวิต ๖ ราย จากสาเหตุไปคลุกคลีกับสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไวรัสเอช ๕ เอ็น ๑ ได้เข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเริ่มพบผู้ป่วยในคนไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  การป้องกันโรคไข้หวัดนก๑. ไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อในสัตว์ปีก เช่น นก เป็ด ไก่ สามารถแพร่เชื้อได้จากน้ำมูก น้ำลาย มูลของสัตว์ที่ป่วยหรือตาย๒. คนติดโรคนี้ได้จากการสัมผัสกับ น้ำมูก น้ำลาย หรือมูลของสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก๓. ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก ปอดอักเสบ๔. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ เพิ่งจะมีการค้นพบมา ๒๐ กว่าปี และทั่วโลกต่างหวาดกลัว เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ ภูมิคุ้มกันบกพร่องก่อนอื่นคงต้องพูดถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๒ Carlos Ribeiro Justiniano Chagas แพทย์ชาวบราซิล ค้นพบเชื้อที่ตอนนั้นคิดว่าเป็นโปรโตซัวชื่อ Pneumocystis carinii ซึ่งก่อโรคปอดบวม(Pneumonia) ในหนูและคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immunodeficiency) โรคปอดบวมนี้เรียกว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  โรคเอดส์ติดต่อกันทางเลือด เช่น การรับเลือด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ เชื้อเอดส์สามารถแพร่จากแม่ที่ติดเชื้อสู่ลูกน้อยในครรภ์โรคเอดส์คืออะไรโรคเอดส์ มาจากคำว่า AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV-Human Immunodeficiency Virus)ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเชื้อเอดส์ จะมีเชื้อมากในเลือดและน้ำกาม โรคเอดส์ติดต่อกันทางเลือด เช่น การรับเลือด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  สิ่งแรกคือต้องตั้งสติ ไม่ตระหนกตกใจการติดต่อโรคไข้หวัดนกนั้น ติดจากการสัมผัสนกและไก่ที่เป็นโรค ดังนั้น ในการเลี้ยงและเชือดไก่จึงต้องแต่งตัวรัดกุมเพื่อไม่ให้ติดโรคจากไก่ ด้วยการใส่รองเท้าหุ้มข้อเท้า ใส่ถุงมือ ใส่หน้ากาก และใส่เสื้อผ้าที่คลุมทั้งตัวและแขนขา ที่เรียกว่าชุดหมีสำหรับเด็กๆ ควรหลีกเลี่ยงจากการเลี้ยงและคลุกคลีกับไก่ รวมถึงการเชือดไก่อย่างเด็ดขาด เมื่อมีไก่เป็นโรคและตาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 318 ตุลาคม 2548
  โรคกระเพาะอาหารเป็นโรคติดต่อเมื่อหลายสิบปีก่อนถ้าบอกว่า "โรคกระเพาะอาหารเป็นโรคติดต่อ" คงถูกหัวเราะเยาะเป็นแน่ แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว คิดว่าแพทย์ทุกคนคงทราบ แต่ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบต้นศตวรรษที่ ๒๐ เชื่อกันว่าโรคกระเพาะอาหารเกิดจากความเครียดและพฤติกรรมการกินอาหาร ต่อมาพบว่าตัวการสำคัญ คือ กรดในกระเพาะอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 318 ตุลาคม 2548
  ไข้กาฬหลังแอ่นไข้กาฬหลังแอ่น (ไข้กาฬนกนางแอ่น) ในพจนานุกรมได้ให้ความหมายว่า "ไข้ติดเชื้อเฉียบพลัน มีอาการไข้ซึม คอแข็ง มีอาการหลังแอ่น และมีผื่นชนิดตกเลือดใต้ผิวหนัง ต่อมาสีของผื่นจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ" ทางการแพทย์ หมายถึง โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเมนิงโกค็อกคัส (meningococcal meningitis)ที่มาของชื่อ "ไข้กาฬหลังแอ่น" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 318 ตุลาคม 2548
  บาดแผลแผลฉีกขาดแผลฉีกขาดเกิดจากของไม่มีคมบาด ขอบแผลจะกะรุ่งกะริ่ง ไม่เรียบ อันตรายของบาดแผลชนิดนี้คือการเสียเลือดมาก โดยเฉพาะในรายที่มีแผลลึกและกว้างการปฐมพยาบาล๑.ห้ามเลือดโดยใช้ผ้าสะอาดวางทับที่ปากแผลและใช้มือกด๒.ใช้ผ้าสะอาดพันทับแผลอีกครั้ง๓.ยกบริเวณที่มีบาดแผลให้สูง (ถ้ายกได้)๔.ถ้าแผลกว้างหรือลึกมากให้ปฏิบัติตามข้อ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 318 ตุลาคม 2548
  การใช้ยาในโรคเริมโรคเริมโรคเริม (herpes simplex หรือ cold sore) เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในเมืองไทย และมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อ เฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ (herpes simplex virus, ชื่อย่อ HSV) ซึ่งจะเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยการสัมผัสกับน้ำเหลืองของผู้ป่วยผ่านทางเยื่อบุหรือผิวหนังถลอกเป็นแผลเปิดของผู้รับเชื้อ เช่น การจูบ ร่วมเพศ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 317 กันยายน 2548
  กลุ่มอาการ สตีเวนส์จอห์นสันเด็ก ๒ คนนี้ก็คือ ผู้ป่วย ๒ รายแรกที่ป่วยด้วยโรคที่เรียกว่า "กลุ่มอาการ สตีเวนส์จอห์นสัน" ซึ่งแพทย์รุ่นหลังได้ตั้งชื่อตามแพทย์ ๒ ท่านดังกล่าวโรคนี้จัดเป็นภาวะรุนแรงที่มีอัตราตายและภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างสูง พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ชื่อภาษาไทยกลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสันชื่อภาษาอังกฤษ Stevens-Johnson syndrome (SJS), Erythema ...