โรคเส้นเอ็นอักเสบ/ นิ้วล็อค

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 297 มกราคม 2547
    งาน...เหลียวมองสักนิด พิชิตปัญหาปวดงานกับโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้องานคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องทำงาน ต้องอยู่กับงาน ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเรากับงาน ไม่เฉพาะงานที่ทำงานเท่านั้น ยังมีงานพิเศษหรือที่ใช้คำว่ารับ job หรือแม้กระทั่งงานบ้าน งานต่างๆ ที่กล่าวมานี้ถ้าไม่เหมาะสมกับผู้ทำ ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อาทิ โรคปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่าได้ ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 74 กรกฎาคม 2528
    การเคลื่อนไหวของข้อครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงความหมายของข้อต่อ และการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อไหล่ ข้อศอก ต่อไปนี้จะว่าถึงข้อต่ออื่นๆ ต่อไปข้อมือเป็นข้อที่เคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง คือ งอและเหยียด เอียงเข้าและเอียงออก และหมุนเป็นวงกลมการหวายมือและคว่ำมือ เป็นข้อต่อที่บริเวณข้อมือ ข้อศอก และระหว่างกระดูกแขนด้านนอกและด้านในข้อมือ เป็นข้อที่บาดเจ็บได้ง่ายในกีฬาที่ต้องใช้มือจับไม้ตี เช่น ปิงปอง ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 12 เมษายน 2523
    ข้อเคลื่อน คนที่ใส่รองเท้าส้นสูง ถ้าเดินไม่ระวังหรือเดินไม่เป็น ข้อจะพลิกง่ายๆ เมื่อข้อพลิก พอลุกขึ้นมาก็เดินไม่ไหวเพราปวดข้อ ต่อมาจะมีอาการบวม มากน้อยสุดแต่การบาดเจ็บและการอักเสบเนื่องจากการบาดเจ็บเมื่อข้อพลิก เอ็นหุ้มข้อ ซึ่งทพหน้าที่ยึดข้อไม่ให้หลุดออกจากกันจะขาด (ดูรูปที่ 1) ถ้าพลิกไม่มาก อาจขาดเล็กน้อย มีเลือดออกมาบ้าง เรียกว่า “ข้อแพลง” ถ้าพักการใช้ข้อนั้นเสียสัก 2-3 วัน ...