โรคจากฝุ่นและสารเคมีในโรงงาน (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  สวัสดีปีใหม่ แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ประเทศไทยได้ข้ามผ่านเรื่องราวหลากหลายของ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งบางเรื่องก็ยังไม่สามารถหาคำตอบหรือจุดจบได้ ในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่ง ผู้เขียนตั้งความหวังว่า ปีใหม่นี้จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคม แต่ก็น่าจะช่วยพยุงภาพรวมของประเทศไทยให้งดงามได้บ้าง.อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์ที่ผ่านมา 2 ฉบับได้กล่าวถึงความเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่ 2 คน* ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  14. ภัยพิบัติสารเคมีภัยพิบัติสารเคมี (chemical disasters) ในที่นี้ หมายถึง ภาวะที่มีผู้บาดเจ็บล้มตาย เป็นจำนวนมากจากสารเคมีหรือสารพิษ (hazardous materials, HazMat) ซึ่งอาจเกิดจาก1. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น สารพิษหรือเถ้าถ่านและควันพิษจากภูเขาไฟระเบิด หรือไฟป่า การกินเห็ดพิษ หน่อไม้ปี๊บ อาหารกระป๋อง ฯลฯ ที่มีสารพิษอยู่ เช่น กรณีหน่อไม้ปี๊บเป็นพิษที่จังหวัดน่าน จนมีผู้ป่วยกว่า 100 คน ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  สิ่งที่ "ดีที่สุด" สำหรับผู้ป่วย คือ การวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคจากการทำงาน เพื่อจะได้สามารถเบิกจ่ายเงินทดแทน และค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนได้ และถ้าหากแพทย์ทำการรายงานโรคที่พบไปยังกองทุนเงินทดแทน และสำนักระบาดวิทยา ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสำรวจหากลุ่มเสี่ยงที่รอจะเป็นโรคนี้ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานของผู้ตายหรือผู้ป่วย ...
 • วารสารคลินิก 275 พฤศจิกายน 2550
  ต้นเรื่องผู้เขียนได้เคยเขียนบทความอาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจว่า "ผู้เขียนเชื่อว่าแพทย์โรคทางหายใจมีโอกาสได้พบเห็นผู้ป่วยที่มีสาเหตุการเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมหรือการทำงานมากกว่าแพทย์สาขาอื่น ถ้าแพทย์สาขานี้มีความ "ฉุกคิด"หรือตระหนักถึงสาเหตุของโรค ...
 • วารสารคลินิก 275 พฤศจิกายน 2550
  "โคไง" ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า "มลพิษต่อมหาชน" คำนี้เตือนใจให้รำลึกถึง ผู้ป่วย...โรค "อีไต อีไต" โรค "มินามาตะ" เมื่อกว่า 30 ปีมาแล้วในประเทศญี่ปุ่นเมื่อพ.ศ. 2507 ครั้งที่โตเกียวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน คนญี่ปุ่นเดินถนนโดยต้องสวมหน้ากากป้องกันมลพิษ มินามาตะเป็นโรคพิษสารปรอทที่ทำให้คนญี่ปุ่นนับพันพิกลพิการจากระบบประสาทถูกทำลายรุนแรง ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  ช่วงต้นปีพ.ศ. 2550 มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมลภาวะบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งของประชาชนที่อาศัยโดยรอบเขตนิคมฯ และในที่สุดก็กลายเป็นประเด็น "ระดับชาติ" เป็นผลให้รองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ 2 ชุด ชุดหนึ่งมีภารกิจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม ...
 • วารสารคลินิก 260 สิงหาคม 2549
  ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางผ่านบริเวณอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เห็นว่ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ package "ท่อก๊าซระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย"  ไปกว่าครึ่งแล้ว โดยคาดว่าหลังจากโรงไฟฟ้าแล้ว ก็จะตามมาด้วยโรงงานแยกก๊าซ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอีกหลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตจากการแยกก๊าซเป็นวัตถุดิบ.ประเด็นท่อก๊าซที่สงขลานี้ ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  ปีใหม่ไทยฉบับปีจอนี้ ร้อนระอุเป็น 2 เท่า ด้วยทั้งแสงอาทิตย์และอุณหภูมิทางการเมือง. อย่างไรก็ตามเชื่อว่าน้ำอบและดินสอพองที่ประพรมให้กันในวันสงกรานต์จะช่วยสร้างความชุ่มฉ่ำให้ความรู้สึกดีต่อกันแบบ " วันวานยังหวานอยู่"  ได้กลับคืนมาสู่สังคมไทย.ยืนยันว่าดีหลังจากเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับการรายงานโรค "จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" มาระยะหนึ่ง ...