ความดันโลหิตสูง

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 6 ตุลาคม 2522
    วิธีวัดความดันเลือดความดันเป็นเรื่องที่คนรู้จักดี บางท่านอาจจะบอกว่า “ฉันเป็นความดันสูง” บางท่านอาจจะบอกว่า “ความดันของฉันต่ำ” ส่วนใหญ่จะทราบก็ต่อเมื่อ มีอาการปวดศีรษะ หรือเวลาเปลี่ยนท่าเร็ว ๆ จากท่านอนเป็นท่านั่ง หรือก้มๆ เงยๆ ก็รู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืดเอาง่ายๆ อาการต่างๆ เหล่านี้แหละ ที่ทำให้ท่ารู้สึกเป็นทุกข์ใจ รอคอยโอกาสที่จะมาให้หมอตรวจอาการให้ภายหลังจากวัดความดัน ...